Vi har nöjdast elkunder i Sverige!

2015-01-30

Landskap OX2

När Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gjorde sin årliga undersökning stod det helt klart att OX2 toppar listan över de nöjdaste kunderna på privatmarknaden. Grön el i kombination med hög servicegrad är receptet.

Elbolag med de nöjdaste kunderna 2014 på privatmarknaden, enligt SKI

1. OX2 Vindel 78,1

2. Luleå Energi 77,7

3. Tibro Energi 77,6

4. Ale El 77,4

5. GodEl 75,6

Det är första gången som OX2 deltar i SKI:s undersökning och vi går direkt upp på förstaplats i kundernas rankning. SKI har ställt frågor inom kategorierna image, förväntningar, produktkvalitet, nöjdhet och lojalitet. OX2:s genomsnittsbetyg var 78,1 av 100 möjliga.

SKI konstaterar att de elbolag som har en stark miljöprofil också är de som har de mest nöjda kunderna.

Läs nyheten här

Om SKI:s undersökning: Mätningarna har genomförts via telefonintervjuer till ett statistiskt urval av personer (från rikets totala befolkning) representerade alla boende i Sverige i åldern 18-79 år. Totalt sett gjordes under 2014 cirka 15 000 intervjuer i energibranschen.

Dela
× -