OX2 Fallåsberget

En förnybar kraftkälla som gynnar alla

Behovet av ny kraftproduktion i Norden har möjliggjort investeringar i energisektorn för fler aktörer än de traditionella energibolagen. Vindkraften är det förnybara kraftslag som leder utvecklingen.

Idag är vindkraften det ekonomiskt och miljömässigt främsta energislaget för att driva omställningen mot en långsiktigt hållbar energisektor. Ett tydligt tecken på det stora intresset är att allt fler väljer att investera i vindkraft med renodlat finansiella förtecken. Låg risk och god avkastning i kombination med minskad miljöpåverkan är återkommande argument till att investera i vindkraft.

Tillgänglig för alla
OX2 arbetar aktivt med att utveckla erbjudanden mot samtliga marknadssegment:

Finansiella investerare av olika storlek förvärvar en anläggning av OX2 för att erhålla finansiell avkastning.

Stora elförbrukare representeras av företag och offentlig sektor som inte har vindkraften som huvudsaklig affärsidé. Med ett eget ägande av vindkraftsproduktion säkerställs låga och stabila elkostnader, samtidigt som det ger ett betydelsefullt bidrag till uppsatta klimatmål och hållbarhetsarbete.

Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och mindre verksamheter äger en eller flera vindandelar genom Solivind El Ekonomisk Förening – Sveriges största vindkraftskooperativ. Läs mer om vårt erbjudande till privatkunder, brf och mindre verksamheter.

Driver utvecklingen framåt
Ju fler som väljer vindkraft, desto snabbare når vi en framtid där vi helt kan ställa om energiproduktionen till förnybara energikällor. Med OX2 kan du vara en del av denna framtid och göra skillnad på riktigt.

Investera i en
förnybar framtid.
Minska era utgifter och utsläpp.
Lämna
fossilerna.
Välj
vindkraft.
Dela
× -