Ajos vindpark – ett repoweringprojekt

OX2 har startat byggnationen av Ajos vindpark i Kemi, norra Finland. Det är ett sk. repowering-projekt. Tio vindkraftverk som befinner sig i havet och längs med strandkanten håller på att bytas ut mot moderna vindkraftverk. Dessutom byggs tre nya verk på land. 2017 kommer den nya parken med 13 vindkraftverk att producera dubbelt så mycket förnybar el som den gjorde tidigare.

Projektet är IKEA:s första vindkraftsinvestering på den finska marknaden och affären den fjärde mellan OX2 och IKEA.

En befintlig vindpark utanför Ajos vid kusten i Kemi kommer att förnyas och utökas. Här finns idag tio vindkraftverk som står på konstgjorda öar i havet samt vid strandkanten. OX2 kommer att byta ut dessa till moderna vindkraftverk och därutöver bygga tre nya verk på land, vilket mer än fördubblar produktionen och ger en hög driftsäkerhet. Den nya anläggningen kommer således att bestå av 13 nya vindkraftverk som beräknas producera ca 160 GWh/år.

»Vi investerar i förnybar energi för att skapa miljönytta och påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Den nya vindparken kommer innebära att vi producerar mer förnybar energi än all den energi som vi använder i våra byggnader i Finland«, säger Lars Midttun, IKEAs landschef i Finland.

OX2 har påbörjat nedmontering och byggnation och den nya vindparken överlämnas enligt plan till IKEA under 2017. Därefter kommer OX2 att ansvara för den kommersiella och tekniska förvaltningen av anläggningen.

»Den här affären är en del av OX2:s expansionsstrategi och positionering på den globala vindkraftsmarknaden. Vi har ett gott samarbete med IKEA sedan många år tillbaka och nu ser vi fram emot att bygga och leverera deras första vindpark i Finland«, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

I och med förvärvsavtalet kring Ajos vindpark har OX2 nu gjort fyra affärer med IKEA om totalt 174 MW vindkraft i Norden.

Fakta om vindparken i Ajos

  • Under 2015 tecknade OX2 och Innopower förvärvsavtal för den befintliga vindparken.
  • Den nya vindparken kommer bestå av 8 st Siemens SWT-130 3,3 MW vid kusten samt 5 st Siemens SWT-113 3,2 MW på land (totalt 42,4 MW). Vindkraftverkens totalhöjd är ca 150 m.
  • Anläggningen beräknas producera ca 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (hushåll = 5 000 kWh/år).
  • Minst 600-700 månadsarbeten kommer att skapas under byggtiden. Under förvaltningsfasen kommer det att behövas minst 4-5 årsarbeten för service och underhåll i ca 25 år dvs under vindparkens hela livslängd.

Ajos projektsida

Dela
× -