Allianz vindkraftsinvestering ger el till Googles datacenter i Finland

Det internationella försäkringsbolaget Allianz har investerat i 34 vindkraftverk om totalt 105 MW i Maevaara. Google köper elen från verken i tio år för att driva sitt datacenter i Hamina, Finland.

2013 tecknade Allianz Capital Partners och OX2 ett förvärvsavtal om 24 vindkraftverk i Maevaara som ligger på gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommun i norra Sverige. Google tecknade då ett PPA-kontrakt (Power Purchase Agreement) om att köpa den totala elproduktionen i tio år för att driva sitt datacenter i Hamina i Finland. 2015 förvärvades ytterligare tio vindkraftverk på Maevaara, som även de kommer förse Googles datacenter i Hamina med förnybar el.

»Vi är mycket nöjda med att utöka Maevaara vindpark i samarbete med både OX2 och Google och ser fram emot att arbeta med dem genom projektets byggnation och driftfas«, säger David Jones, chef för förnybar energi på Allianz Capital Partners, inför byggnationen av Maevaara etapp 2.

»Vi är stolta över att få förnyat förtroende, och vi ser fram emot att leverera ytterligare en vindpark med hög kvalitet«, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

»Vi är angelägna om att fortsätta att öka mängden förnybar energi i vår förbrukning«, säger Francois Sterin, chef för global infrastruktur på Google. »Detta långsiktiga avtal – vårt fjärde i Europa, och det andra tillsammans med Allianz och OX2 – hjälper oss att förbli ett koldioxidneutralt företag, samtidigt som vi tillför ny vindkraftskapacitet till det europeiska nätet.«

De första 24 vindkraftverken är i drift och förvaltas såväl kommersiellt som tekniskt av OX2. Övriga tio verk beräknas driftsättas och överlämnas till Allianz under 2016. Därefter kommer OX2 förvalta hela vindparken, på totalt 105 MW.

 

Maevaara vindpark by dawn

Maevaara vindpark. Foto: Ulrich Mertens

Om Maevaara vindpark

  • Vindparken är belägen på Maevaara i Pajala och Övertorneå kommuner, Norrbottens län.
  • Parken kommer bestå av totalt 34 vindkraftverk. 24 av modell Nordex N117 och 10 av modell Vestas V126.
  • Ägare är Allianz Capital Partners.
  • OX2 har ansvar för att förvalta parken tekniskt och kommersiellt.

Läs mer om Maevaara etapp 1

Läs mer om Maevaara etapp 2

Läs mer om Allianz

 

Dela
× -