IKEA satsar på vindkraft

Sedan 2015 producerar IKEA mer energi från vindkraft än de konsumerar i Norden. Totalt har IKEA köpt tre vindparker med 46 verk från OX2.

IKEA skylt

IKEAs hållbarhetsstrategi är en integrerad del i IKEAs långsiktiga tillväxtplan. Ett av tre mål omfattar energiområdet där man vill bli energi- och resursoberoende.

Genom att äga egna vindkraftverk sänker IKEA sina elkostnader, minskar sin miljöpåverkan och blir självförsörjande på el i samtliga byggnader och verksamheter.

IKEA koncernen äger 46 st vindkraftverk i Sverige och producerar mer energi än företaget konsumerar i Norden. OX2 har realiserat och förvaltar vindparkerna.

»Hållbarhet är en naturlig del i allt som IKEA gör. Dessutom ger det oss möjlighet att överföra den ekonomiska nyttan av el från egna vindkraftsparker till lägre priser som kommer våra kunder tillgodo«, säger Peter Agnefjäll, vd för IKEA Svenska Försäljnings AB.

Läs artikel om invigningen av IKEA:s vindpark Glötesvålen

Dela
× -