Intervju med Björn Torgilsson, vd BJ System

Björn Torgilsson, vd på BJ System, beslutade om att köpa vindandelar till företaget 2007. Anledningen var främst trygghetsskäl. »Vi har trygga leveranser till priser som inte behöver omförhandlas och står sig väl i ett samhälle som under överskådlig framtid kommer att ha prisstegringar på energi«.

Antal andelar: 109 st
Besparing CO2: upp till 87 ton/år
Ekonomisk besparing: i genomsnitt drygt 40 procent (se graf nedan)
Företag: BJ System utvecklar, tillverkar och marknadsför styrsystem och koncept för olika industriella verksamheter. Företaget är baserat i Vallentuna utanför Stockholm.

Vad fick dig att köpa andelar?
Jag köpte andelar till företaget av framför allt två skäl. För det första av trygghetsskäl. Jag har köpt in mig i produktionsledet och har alltså trygga leveranser till priser som inte behöver omförhandlas och står sig väl i ett samhälle som under överskådlig framtid kommer att ha prisstegringar på energi. Ett paradigmskifte, som till exempel ångmaskinen, kan naturligtvis komma, men knappast före bästföredatum för mina vindkraftverk. För det andra av miljöansvarsskäl, då jag kan känna att jag gör allt som går för att medverka till mina barns miljöarv.

Vad är dina erfarenheter som andelsägare?
Erfarenheterna är enbart goda, även om väntan på att andelarna skulle resultera i färdigbyggda vindkraftverk kändes lång. OX2:s kundkontakter känns mycket engagerade och positiva.

Skulle du rekommendera andra företag att investera i vindandelar?
Definitivt. Jag har i flera år försökt övertyga min bostadsrättsförening att köpa andelar och brukar ofta rekommendera andra företag som jag kommer i kontakt med att göra det samma.

Ekonomisk besparing BJ System

Jämförelse mellan priset för andelsel och genomsnittligt rörligt elpris på Nord Pool 2008-2011. Priserna inkluderar energiskatt och elcertifikat.

Dela
× -