Intervju med Elsa Atmer,
fastighetsägare BEA hus

Elsa Atmer, som äger BEA hus, var under flera år intresserad av att hitta en hållbar och miljövänlig energilösning till sina fastigheter. Efter ett frukostmöte på OX2, information från Fastighetsägarna Stockholm och avstämning med Naturskyddsföreningen bestämde hon sig för att satsa på vindandelar.

Antal andelar: 200 st
Besparing CO2: upp till 160 ton/år
Ekonomisk besparing: i genomsnitt 38 procent
Företag: BEA hus förvaltas av GA-fastigheter AB och består av sju fastigheter med lägenheter, kontor och butiker i centrala Stockholm.

Vad fick dig att köpa andelar?
Jag köpte andelar i vindkraftverk eftersom det är förnybar el och sparar pengar. För mig är miljöargumentet det allra

viktigaste. Vi måste hitta hållbara energilösningar för framtiden och kommande generationer. Förnyelsebar energi är en oerhört viktig pusselbit för att lösa våra klimatutmaningar.

Har köpet av vindandelar påverkat ditt/ert miljötankande?
Jag tycker det är bra att veta att jag är med och bidrar till att bygga ny vindkraftsproduktion i Sverige, som är mer miljövänlig än många andra kraftkällor. Att köpa vindkraftsandelar är ett led i mitt miljötänkande.

Dela
× -