Jouttikallio vindpark. Foto: Mikko Havusela

Jouttikallio – Allianz första vindkraftsinvestering på den finska marknaden

I Jouttikallio, som ligger i Lappo i Finland, har det internationella försäkringsbolaget Allianz investerat i sex vindkraftverk från OX2. Det är Allianz första vindkraftsinvestering på den finska marknaden. Läs om investeringen och se filmen från byggnationen av den vackra vindparken.

»Att etablera oss på den finska marknaden är en viktig milstolpe för oss i år. Finland är en lovande europeisk vindkraftsmarknad och den främjar våra möjligheter att öka och ytterligare diversifiera vår portfölj inom förnybar energi«, säger David Jones, chef för förnybar energi på Allianz Capital Partners. »Vi ser fram emot att utöka relationen med OX2 och samarbeta kring en framgångsrik drift av parken i många år framöver«.

Vindparken är belägen i Jouttikallio, Lappo. Anläggningen består av sex vindkraftverk som beräknas producera 63 GWh/år.

Projektet har utvecklats av det finska vindkraftsbolaget Innopower och i maj 2016 tog OX2 över ansvaret för fortsatt utveckling, teknisk design, upphandling, finansiering samt byggnation av projektet. Parken driftsattes och överlämnades till Allianz våren 2017 och invigningen ägde rum den 18 maj 2017. OX2 kommer att ansvara för den kommersiella och tekniska förvaltningen av anläggningen.

»Vi är stolta över att få förnyat förtroende av Allianz, och vi ser fram emot att bygga och leverera ännu en vindpark till dem«, sade Paul Stormoen, vd för OX2 Wind vid tecknandet av förvärvsavtalet. OX2 har sedan tidigare gjort två affärer med Allianz kring totalt 105 MW vindkraft i Sverige.

Fakta om vindparken i Jouttikallio

  • Vindparken består av sex vindkraftverk (21 MW) av märket Vestas V126-3,45 MW
  • Anläggningen beräknas producera 63 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 12 600 hushåll (5 000 kWh/år).

Jouttikallio projektsida

Dela
× -