Polarbröd vill bli 100 procent självförsörjande på förnybar el

För mer än 100 år sedan lade Johan Nilsson grunden till det som idag är Polarbröd. Nu arbetar den femte generationen med att föra vidare doften från den ursprungliga bagarstugan i Älvsbyn. På Polarbröd arbetar man intensivt med hållbarhetsfrågor. Ett viktigt steg togs när man förvärvade fyra vindkraftverk från OX2.

Intervju med Karin Bodin, vd Polarbröd och Roger Borgeryd, vd på Polarkraft.

Berätta om bakgrunden till er investering.
Karin: Engagemanget för sociala frågor och för hållbarhet har alltid funnits inom Polarbröd och i familjen. Därför arbetar vi för att vår verksamhet ska ske med så låg belastning på miljön som bara är möjligt. Vi satte upp ett mål, att vara till 100 procent självförsörjande på el, och att den ska vara grön. Målet satte vi under slutet av 2012 och vi ville handla snabbt.

Och då valde ni vindkraft från OX2?
Roger: Polarbröd är ingen jättekoncern och vi tittade på olika alternativ som passade vår storlek och ambition. Vindkraften seglade snabbt upp som det vettigaste alternativet. Tekniken finns, investeringen var rimlig med tydliga och bra regler för avskrivningarna. Det första steget var att bilda ett separat bolag som heter Polarkraft. Det gjorde vi i början av 2013 och redan i juni 2013 kunde vi skriva avtal med OX2 om förvärv av tre vindkraftverk på Bosjövarden i Mora. I januari 2014 förvärvade vi ett fjärde vindkraftverk på Mässingberget i Orsa kommun.

Hur upplevde ni samarbetet med OX2?
Roger: OX2 är en mycket seriös och professionell partner att göra affärer med. OX2:s stora erfarenhet på området och det faktum att man erbjuder en i princip nyckelfärdig produkt underlättade hela processen högst väsentligt. De erbjöd en pusselbit som passade in i vårt helhetstänkande. Nu vet vi att vi når våra mål. Och vi ser det som en början på en fortsatt satsning på miljövänlig elproduktion inom Polarkraft.

polarkakor_272x200

Fakta om Polarbröd

  • Familjeägt företag i femte generationen
  • Cirka 400 anställda
  • Tre bagerier i Älvsbyn, Bredbyn och Omne
  • Bakar årligen cirka 40 000 ton bröd
  • Äger via dotterbolaget Polarkraft tre vindkraftverk på Bosjövarden i Mora kommun och ett vindkraftverk på Mässingberget i Orsa kommun
karin_bodin_polarbrod_272x411

Karin Bodin, vd Polarbröd

Hållbarhet är centralt för Polarbröd?
Karin: Ett ekonomiskt sunt företag som går med vinst har inte varit ett isolerat mål i sig. Det är en möjlighet att skapa andra värden som produkter med hög kvalitet, bra arbetstillfällen på orten, långsiktighet, handlingskraft och oberoende. Att vi nu satsar på vindkraft är därför en viktig del av vår verksamhet.

Hållbarhet handlar givetvis om minskad påverkan på naturen men vi ser tydligt hur större syften än bara kortsiktig lönsamhet gynnar hela organisationen. Vi vet att de anställda har ett starkt engagemang i vårt arbete med hållbarhetsfrågor. Så Polarbröds påverkan på miljön är enormt viktig för oss alla. Sammantaget ger investeringen i vindkraften vinster på flera plan. Först och främst är det naturligtvis en bra affär för oss, för det andra ger det goodwill och för det tredje är det bra för miljön.

Hur ser Polarbröd på näringslivets roll i omställningen till förnybar energi?
Karin: Det är så lätt att det mest blir ord och att en diskussion om hållbarhet stannar vid goda intentioner. På Polarbröd vill vi absolut göra skillnad. Därför sträcker sig vårt engagemang långt utanför våra egna bageriers väggar. Som ledare för ett familjeföretag har man ju saken i egna händer. För mig är det uppenbart att vi saknar en spelplan där miljöfrågorna prioriterats. Om våra politiker i riksdagen använde finanspolitikens möjligheter och om målen formulerades mer tydligt skulle med all säkerhet omställningen gå snabbare. Vi är glada att kunna samarbeta med ett seriöst företag som OX2 i det svåra arbetet att bidra till en samhällsomställning i hållbar riktning.

Dela
× -