Skanska, Jämtkraft och OX2 i unikt samarbete

Sjisjka vindkraftspark i Gällivare kommun invigdes hösten 2012 och nu producerar de 30 vindkraftverken grön förnybar el. Genom ett unikt samarbete lyckades OX2, Skanska och Jämtkraft bygga en av de största landbaserade parkerna i Sverige på en otillgänglig plats, med extremt kort byggsäsong och kargt klimat.

– Vi har visat att det går att bygga förnybar energi i fjällmiljö. Nu är vi stolta leverantörer av framtidens energi och kommer varje år att producera 200 GWh grön el, säger Fredrik Björckebaum, vd på Sjisjka Vind AB.

Projektet startade redan 1999 då OX2 tog en inledande kontakt med Girjas sameby som bedriver rennäring i området. Samebyn var med och valde platsen så att den skulle vara förenlig med deras verksamhet och med tiden kom de att hjälpa till med exempelvis röjningsarbete och vindmätning. Men det skulle dröja ända till 2010 innan projektet vann laga kraft. Samma år inledde OX2 samarbete med Skanska och året därpå anslöt sig Jämtkraft till samarbetet och Sjisjka Vind AB bildades.

På många sätt var bygget ett pilotprojekt. De logistiska utmaningarna med avsaknad av väg och stränga miljökrav tvingade fram flera innovativa lösningar. En sådan var användningen av prefabricerade betongfundament – ett helt nytt koncept som sparat både tid och miljö. 95 procent av allt material transporterades till Sjisjka med tåg. Dumprar, maskiner, bilar och personal har också kommit till Sjisjka via järnvägen.

– Bygget har genomförts med en hållbarhetsplan som ska ge minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt hållbara lösningar. Grönt byggande, livscykeltänkande och hög säkerhet, säger Fredrik Björckebaum.

Visionen var att Sjisjka skulle byggas och drivas i samspel med naturen och att projektet skulle bli en förebild för hur man med liten miljöpåverkan skapar förnybar energi i en känslig fjällmiljö.

Lokal förankring var en viktig del i utvecklingen av projektet. I linje med detta går en del av produktionsintäkterna tillbaka till bygden. Bygdepengen om cirka 300 000 kronor per år delas ut under anläggningens hela livstid för att främja utvecklingen i kommunen, varav en del går riktat till de närmaste byarna Killinge, Kaitum och Neitisuanto.

Lite om Sjisjka

Sjisjka vindpark levererar el på årsbasis motsvarande årsförbrukningen för ca 41 200 hushåll. Sjiska Vind AB ägs till 50 procent av Skanska och till 25 procent vardera av OX2 och Jämtkraft.

Läs mer om Sjisjka vindpark

 

 

Dela
× -