Miljö och ekonomi i samspel när Tyresö satsade på vindkraften

Tyresös 45 000 invånare har nära till hav, natur och storstad. Sedan 2014 äger kommunen genom ett samarbete med OX2 ett av vindkraftverken i Bösjövardens vindpark. Björn Hellqvist, projektledare på kommunen, arbetade aktivt med upphandlingen.

Till att börja med – varför satsade Tyresö på vindkraft?

Vår satsning på vindkraft ligger helt i linje med vår klimatstrategi och vår strävan efter att nå en god ekonomisk hushållning. Genom att sänka energikostnaderna kan en större del av skattepengarna långsiktigt gå till förskola, skola och äldreomsorg. För Tyresö kommun var det helt avgörande att investeringen i vindkraft inte skedde på bekostnad av andra delar av den kommunala verksamheten. Man kan sammanfatta på så sätt att vi har till lika delar ett miljö- som ekonomiskt ansvar.

Vad använder ni elen från vindkraftverket till?

Tack vare vindkraften täcker vi nu cirka 20 procent av det totala behovet av energi i kommunens verksamheter, som idag är cirka 40 GWh. Elen från Bösjövarden i Dalarna använder vi till Tyresös kommunala fastigheter som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, bibliotek och kontor samt till det kommunala fastighetsbolagets verksamhet. Fördelningen är cirka 2/3 till våra fastigheter och 1/3 till driftsel i bostadsbolaget.

Tyresö kommun logotype

Om Tyresö kommun och Tyresö bostäder

  • 45 000 invånare
  • Cirka 3 200 bostäder
  • Äger genom det helägda dotterbolaget Tyresö Vind AB ett vindkraftverk i Bösjövardens vindpark
  • Vindkraftverket producerar 8 GWh/år

Tyresö kommun

Varför valde ni OX2 och hur fungerar samarbetet?

Upphandlingen är en lång process och när väl den var avslutad kom OX2 med det mest fördelaktiga anbudet. Svårare än så var det inte. Jag upplever att samarbetet fungerat väldigt bra både under upphandlingen och nu när vi är inne i en ny fas som handlar om drift och skötsel. Vi för naturligtvis en kontinuerlig dialog med OX2 kring den tekniska och kommersiella förvaltningen av vårt vindkraftverk och den dialogen sköter de mycket professionellt. Det gäller till exempel rapporter om levererad effekt och kontinuiteten i driften.

Har du något du vill dela med dig av till andra som går i vindkraftstankar?

Vi gjorde det mesta arbetet med upphandlingen själva, men tog också hjälp av en konsult med stor erfarenhet av vindkraftsupphandlingar. Det rekommenderar jag andra att göra. Det är väldigt viktigt att man arbetar fram ett heltäckande upphandlingsunderlag. En sak som vi reflekterat över är hur viktigt det är med en bra rapportering av elproduktionen i vindkraftverket och att rapporteringen kan ske i realtid, detta underlättar för den som har balansansvaret för kommunens elinköp för att kunna prognosera rätt.

Dela
× -