Brahehus vindkraftspark

Mörbylånga äger ett vindkraftverk i Brahehus vindpark.

Mörbylånga satsade på vindkraft i Småland

Dramatiskt beläget, högt över Vättern, intill Brahehus ruin, producerar sedan årsskiftet 2010-2011 nio vindkraftverk 56 miljoner kWh per år. Ett av verken ägs av Mörbylånga kommun, som idag täcker en stor del av energiförbrukningen med vindkraft.

Här berättar f d kommunchefen Staffan Larsson om hur Mörbylånga blev en grönare kommun.

Varför satsade Mörbylånga på vindkraft?
Det var helt enkelt så att några viktiga pusselbitar föll på plats samtidigt. För det första är vi en av 14 kommuner som satt som mål att vår region ska vara fria från fossilt bränsle år 2030. För det andra hade kommunens politiker begärt att förvaltningarna skulle se över alla tänkbara energieffektiviseringar. Med Mörbylångas uttalade tillväxtmål är en långsiktigt hållbar lösning av energifrågan av central betydelse.

I detta läge erbjöds vi 2009 att bli ägare av ett vindkraftverk som en helt nyckelfärdig lösning. För oss innebar det flera fördelar att äga ett vindkraftverk – såväl politiskt som ekonomiskt. Till saken hör också att vi i Mörbylånga gärna tittar på nya och spännande lösningar. Vi är nog inte så traditionella av oss.

Ni tyckte kalkylen såg bra ut?
Ja, och faktum är att resultatet är bättre än kalkylen så här långt. Sedan starten 2011 kan vi konstatera att produktionen från vårt vindkraftverk bidrar till mer än hälften av vår kommuns totala energibehov. Nu är inte slutavräkningen helt klar, men vi räknar med att investeringen frigör ett kapital på cirka 4 miljoner kronor per år.

Öland är solens och vindarnas ö – ert verk ligger vid Brahehus, inte vid Långe Jan?
Frågan var aldrig om vi skulle bygga ett kraftverk på Öland eller inte. Vi erbjöds att bli ägare av ett verk i en park där beslutet om uppförande var fattat. Alla bygglov enligt Plan- och Bygglagen samt anmälningar i enlighet med miljöbalken var redan var klara när vi fick erbjudandet.

Vilka är era erfarenheter så här långt?
När vi ser tillbaka är vår samlade bedömning mycket positiv. Vi är självklart väldigt nöjda med det ekonomiska utfallet och satsningen på vindkraft har fått stor betydelse för vår profil. Det visar att vi är en kommun som sätter miljö- och klimatpolitik högt på agendan och agerar därefter.

Även om vi i Mörbylånga är en kommun som tänker annorlunda var det inte helt självklart för en del av kommunens politiker att vi skulle bli ägare av ett vindkraftverk. Det här var en ny typ av affär för oss. Men vi betraktade vår investering som vilken fastighetsinvestering som helst och vi agerade enligt försiktighetsprincipen.

Samarbetet med OX2 under beredningsprocessen var av stor betydelse för utgången och OX2:s folk agerade både professionellt och engagerat. Så även om tidplanen var pressad kunde beslutet fattas i tid.

Och nu är vindkraftverket i drift. Hur fungerar samarbetet med OX2?
Vi är väldigt nöjda med hur OX2 sköter driften. Vi får löpande rapporter och de har fortsatt att agera professionellt efter det att affären var i hamn. Det är faktiskt påfallande hur angelägna OX2 är att hjälpa till. De svarar på en gång om vi har frågor, och servicen har aldrig fallerat. Vi är helt enkelt väldigt trygga i vår relation OX2 och hur de sköter vårt vindkraftverk.

Så till sist – har du några tips till andra kommuner?
Satsa på vindkraft. I Mörbylånga är som sagt erfarenheterna mycket positiva. Vi hade ett väldigt tajt tidschema, så det var viktigt att allt fungerade. Ett bra tips är att ha riktigt torrt på fötterna när frågan ska dras för politikerna. Arbeta gärna med en tydlig och överskådlig pedagogik för att visa hur affären fungerar och att investeringen är lönsam. I Mörbylånga fick vi god hjälp av OX2:s representanter och deras erfarenhet när vi gick igenom både affär och kalkyler.

Ett annat tips är att säkerställa balansansvaret och det fortsatta samarbetet med framtida elleverantörer. Inledningsvis reflekterade vi inte så mycket över driftavtalet överhuvudtaget. Säger alltså Staffan Larsson.

Fakta

  • Mörbylånga kommun har 14 000 invånare och utgörs av Ölands södra del
  • Kommunen elförbrukning är ca 12 000 MWh årligen
  • Vindkraftverket är ett Siemens 2,3 MW med en navhöjd på 99,5 m och en rotorhöjd på 101 m
  • Vindkraftverket producerar 5 600 MWh per år
  • Det driftsatta vindkraftverket bidrar till att ersätta koldioxidutsläpp med upp till
    4 500 ton koldioxid per år
  • Vindkraftverket är ett av nio verk, beläget nordost om Gränna i Jönköpings kommun.
    Läs mer om Brahehus
Dela
× -