En investering i framtiden

Allt fler offentliga aktörer väljer vindkraft som ett sätt att säkra framtida kostnadsbesparingar och samtidigt stärka miljöprofilen mot både näringsliv och medborgare.

OX2 levererar driftsatta vindkraftverk till offentliga aktörer som vill sänka sina elkostnader och samtidigt nå klimatmålen ännu snabbare. Det vanligaste upplägget är att producera egen förnybar el genom att köpa ett eller flera vindkraftverk.

Sänkta kostnader
Att äga vindkraftverk ger lägre elkostnader eftersom det är billigare att sköta drift och underhåll av vindkraftverk än att köpa el via de ordinarie kanalerna. Ägaren av vindkraftverk får alltså pengar över till andra viktiga ansvarsområden, till exempel skolor, daghem och lokal infrastruktur.

Tydlig ekonomi
Som egen elproducent gör sig ägaren oberoende av de stora elhandelsbolagen. Det innebär bland annat en försäkring mot oförutsedda prishöjningar, till exempel vid kalla vintrar. Överlag blir de ekonomiska förutsättningarna tydligare, vilket gör det lättare att budgetera och planera verksamheten.

Lokala möjligheter
Investeringen har även positiva effekter lokalt där vindkraftsetableringen kan bidra till fler arbetstillfällen och den regionala utvecklingen.

OX2 har även ett program för så kallad bygdepeng som innebär att en del av vindkraftens avkastning går till att stödja lokala projekt.

Driver på utvecklingen
Som vindkraftsägare ser kommuner och organisationer till att nya vindkraftsverk byggs. Det är först då som ny förnybar el pumpas in i systemet och ersätter fossilbaserad el från kol och olja.

Dela
× -