Effektiv byggnation i rätt tid, till rätt kostnad

Tidigt i ett projekts utveckling kopplas vårt erfarna byggteam in för att optimera anläggningens design, effekt och ekonomi.

Byggteamet har erfarenhet av större infrastrukturprojekt i internationell miljö och arbetar med omfattande processer och system för att säkerställa realisering av projekten på tid och budget. Här har OX2 ett svårslaget track-record.

Omfattande upphandlingar
OX2 genomför omfattande upphandlingar av bland annat vindkraftverk och infrastruktur för våra projekt och samarbetar med etablerade leverantörer. Därefter projektleder OX2 byggnationen av vindkraftsanläggningen som normalt tar cirka 12 månader.

God dialog
I varje projekt tar vi stor hänsyn till en mängd olika faktorer – inte minst det aktuella områdets närmiljö, kulturarv och funktion – och därför engagerar vi på ett tidigt stadium alla berörda parter i processen, till exempel tillståndsmyndigheter, kommunrepresentanter, markägare och närboende.

Förvaltning följer
När anläggningen är byggd och driftsatt tar OX2:s förvaltningsteam över den kommersiella och tekniska förvaltningen.

Se filmen om Ajos – repowering i kall miljö

OX2 uppförde Ajos vindpark i Kemi, norra Finland, som ett sk. repowering-projekt. Tio vindkraftverk som stod till havs och längs med strandkanten byttes ut mot moderna vindkraftverk. Dessutom byggdes tre nya verk på land. Den nya parken med 13 vindkraftverk kommer att producera dubbelt så mycket förnybar el som den gjorde tidigare.

Dela
× -