OX2 Glötesvålen. Photo: Jann Lipka

Ledande experter inom vindkraftsfinansiering

Energiproduktion är en kapitalintensiv verksamhet. För att kunna realisera den omfattande utbyggnad av förnybar energi som nu pågår krävs en gedigen kunskap om finansiering.

OX2 är en föregångare vad gäller nya finansieringsmodeller för vindkraft och vårt finansteam har idag lång erfarenhet av transaktioner med storskalig vindkraft. Över 12 miljarder SEK (1,2 miljarder euro) har investerats i vindkraft som utvecklats av OX2.

Brett spektrum
Vi var först i Sverige med att projektfinansiera vindkraft med lånat kapital och arbetar idag med ett brett spektrum av investerare.

Allt ifrån institutionella finansiella investerare med eller utan bankfinansiering – till företag med stor energiförbrukning samt mindre privata placerare.

Hållbara investeringar
Vi har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell investering för våra kunder. Företaget har genom åren utvecklat en gedigen kunskap om institutionellt och industriellt kapital. Med samlad expertis utvecklar vi vårt erbjudande ständigt för att möta marknadens behov.

Dela
× -