Erfarenhet skapar lönsamhet

Med lokal närvaro, över 20 års erfarenhet och etablerade processer har OX2 en ingående marknadskännedom, vilket är en betydande konkurrensfördel vid utveckling av vindkraft. Genom OX2 möjliggörs många projekt som annars aldrig skulle blivit av.

Vi har förmågan att i ett tidigt skede identifiera potentialen och riskerna som finns i ett komplext vindkraftsprojekt. Likaså kan vi bedöma den mest effektiva processen för att ta projektet hela vägen i mål. Denna process är tidskrävande och innebär en nära kontakt med till exempel tillståndsmyndigheter, kommunrepresentanter, markägare, nätbolag och närboende (läs mer nedan om bygdepeng).

Omfattande optimering
Parallellt med detta sker vindmätningar på plats, som vi därefter analyserar utifrån den senaste tekniken och de mest precisa modellerna. Vi arbetar kontinuerligt med teknikval och design för att optimera anläggningen såväl tekniskt som kommersiellt.

Skräddarsydda projekt
Varje projekt planeras och utarbetas utifrån investerarens och våra samarbetspartners behov. Många projekt utvecklar vi från allra första början, men vi kan också förvärva

projekt från lokala utvecklare. Vi kräver dock att även dessa projekt har alla förutsättningar för att tillhöra de mest lönsamma anläggningarna i Norden.

Bygdepeng – när vindkraften kommer till byn
Med en affärsmodell där miljöansvar möter ekonomisk utveckling tar OX2 ansvar för de bygder där vindkraften uppförs. Den bygd som blir granne med en vindkraftanläggning har möjlighet att få ekonomiska utvecklingsmedel – s k bygdepeng. Vi har tagit fram en broschyr där du kan läsa om bygdepengen och den lokala nyttan vid en etablering genom ett antal exempel.

Med vind i ryggen. Om bygdepeng och den lokala nyttan med vindkraft.

Dela
× -