Vindkraften ökar stadigt i Europa

2016-02-24

Bösjövarden

Vindkraften ökar stadigt i Europa

Andelen el från förnybara källor är mycket hög i Sverige jämfört med övriga Europa, men med klimattoppmötet i Paris har arbetet tagit fart i alla EU-länder. I Sverige ökade elen från vattenkraft och vindkraft med 23 procent förra året, och tillsammans stod de för nästan 60 procent av Sveriges elanvändning. Här tittar vi närmare på statistiken för vindkraften i Europa 2015.

Vindkraften, och även andra fossilfria kraftslag, ökar stadigt, och nya rekord kan antecknas för förnybart 2015, då förnybar el stod för 77 procent av alla nya installationer inom EU.

Sverige är det land i EU som har den högsta andelen förnybar energi – 53 procent. Därefter kommer Finland och Lettland som båda ligger på 39 procent. I Sverige stod vindkraften för över 10 procent av den totala elproduktionen under 2015, och det byggdes dessutom ca 200 nya vindkraftverk.

Vindkraft mest installerade energislaget 2015
Vindkraften stod förra året för 44 procent av den totala nyinstallerade kapaciteten i EU och var därmed det största energislaget sett till installationer 2015. Samtidigt minskade olje-, kol- och kärnkraften. Gaskraften har tidigare byggts ut men även den minskade förra året.

2015 installerades 12 800 MW vindkraftskapacitet till Europas elnät – en ökning på 6,3 procent jämfört med 2014.

Andel nyinstallerad kraftkapacitet inom EU 2015 (MW). Totalt 28 949 MW.

Andel nyinstallerad kraftkapacitet inom EU 2015 (MW). Totalt 28 949 MW.

Drygt 76 procent av nyinstallationerna var landbaserad vindkraft och resten var havsbaserad. Tyskland var det i särklass dominerande landet med nära hälften av den totala installerade vindkraftskapaciteten i EU.

Sverige hamnade på femte plats med ca 5 procent. I Sverige minskade installationen av ny vindkraft med 41 procent från rekordåret 2014.

Om man ser på total installerad vindkraft är Tyskland störst med 45 GW, följt av Spanien med 23 GW. Sverige hamnar på sjätte plats med ca 6 MW.

Investeringar i vindkraft
2015 var ett rekordår för investeringar i förnybar energi i Europa. Överlägset största andelen gick till vindkraft som stod för 67 procent av investeringarna. Solkraft tvåa med 15 procent. Landet som investerade mest i vindkraft var Storbritannien, där det investerades nästan 12,6 miljarder euro. Att jämföra med Sverige där samma siffra var blygsamma 557 miljoner euro.

Klimatpolitik avgörande för investeringar
Det är fortfarande stor variation mellan EU-länderna om man ser till 2015 års installationer och investeringar. Det kan t ex råda osäkerhet vid ett regeringsbyte då ramverken och reglerna för förnybara investeringer blir hängande i luften och ingen vill/vågar investera. Länder med stabila stödsystem, som t ex Tyskland och Danmark, blir då attraktiva för investerarna, och det märks även i statistiken. Ett tydligt exempel på det omvända är Spanien, tidigare en stark marknad som föll till noll i investeringar 2015 på grund av bristfällig klimatpolitik.

För att klara våra åtaganden inför klimatmålen som sattes i Paris för 2030 behövs enighet kring tydliga politiska mål så att investerare och utvecklare vågar satsa här och inte söker sig till andra länder. Och regeringens mål om nollutsläpp till 2045 är en avgörande signal till näringslivet om att de här frågorna är prioriterade.

Den mesta statistiken i artikeln är hämtad ur EWEA:s statistikrapport »Wind in power«. Vill du fördjupa dig ännu mer kan du ladda ned rapporten från EWEA:s hemsida.

Andel totalt installerad vindkraftskapacitet i EU-länderna 2015 (GW). Totalt 141,6 GW.

graf_tot_install

 

Dela
× -