Vindkraftkooperativen uppvaktade näringsdepartementet med 4 200 namnunderskrifter

2009-06-09

Idag tisdag klockan 10.00 tog statssekreterare Ola Alterå emot det upprop som riktas till regeringen och näringsminister Maud Olofsson med anledning av att Skatteverket vill börja uttagsbeskatta andelsägd vindkraft. Uppropet har fram till idag signerats av omkring 4 200 privatpersoner.Den 16 juni blir det omröstning i Riksdagen i denna fråga – som blivit en allt hetare potatis inom alliansregeringen.

– Skatten är inte bara orättvis eftersom den inte tar hänsyn till enskilda medlemmars betydande investeringar i vindkraftverken. Skatten är dessutom totalt kontraproduktiv i en tid när Sverige behöver mer kapital till vindkraften – inte mindre, säger Linda Magnusson, vd o2 El Ekonomisk Förening. Det var dock positivt att höra från statssekreterare Ola Alterå att Näringsdepartementet driver på för att få till en utredning kring andelsägande i vindkraft.Av Sveriges 2 TWh el som idag kommer från vindkraft ägs 200 GWh av hushåll och bostadsrättföreningar som köpt andelar i vindkraftverk runtom i landet. En andel kostar mellan omkring 6 000 och 7 500 kronor och berättigar till 1000 kWh per år. I genomsnitt har en andelsägare gjort en investering på 60 000 och 75 000 kronor, men i gengäld är det löpandet kilowattpriset lägre. Det är detta lägre kilowattpris som Skatteverket nu anses bör

beskattas på den mellanskillnad på andelspriset och priset på Nord Pool.

– Så här långt vet vi att man inte är helt enig i frågan. Centerns partistyrelse beslöt tidigare i våras på stämman att partiet bör agera för en översyn av regelverket för vindkraftkooperativ för att stimulera denna form av ägande i vindkraft, medan finansminister Anders Borg i tidigare interpellationer visserligen anser att andelsägande främjar acceptansen för en vindkraftsutbyggnad, men att han inte anser att reglerna för beskattning bör ses över, säger Peter Danielsson, Vindkraft Gässlingen ekonomisk förening.

– Att över 4 200 personer på så kort tid agerar för att rädda den andelsägda vindkraften visar på människors vilja att delta i vindkraftsutbyggnaden. Det vore mycket olyckligt om regeringen inte tar detta engagemang på allvar, säger Kjell Jansson, Dala Vindkraft Ekonomisk Förening.

För mer information, kontakta gärna

Linda Magnusson, vd o2 El Ekonomisk Förening på 070 395 34 14
Kjell Jansson, Dala Vindkraft Ekonomisk Förening 070 660 83 70
Peter Danielsson, Vindkraft Gässlingen ekonomisk förening 073 946 23 68

Dela
× -