Vindkraftsbygge i Gällivare

2011-01-30

Vindkraftsbolaget O2 och byggföretaget Skanska gör en gemensam satsning på en ny vindpark i Gällivare kommun.
Samarbetsavtalet gäller gemensam finansiering, byggande, drift och ägande av 30 vindkraftverk på

Sjisjka, ett lågfjäll söder om Kiruna.
Verken kommer att ha en effekt på 90 megawatt, vilket motsvarar elförsörjningen till 43 000 hushåll. Vindkraftverken väntas producera el under 2012.

Dela
× -