Högkjölen vindkraftsprojekt

Högkölen

Högkölens vindpark uppförs strax utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län.

Vindparken kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 65 MW och en förväntad årsproduktion om ca 244 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 48 800 svenska hushåll (5000 KWh/hushåll) och en CO2-besparing på upp till 195 200 ton varje år.

Vi planerar att påbörja arbeten med vägar och avskogning under februari månad. Arbetet med vägar, fundament och internt elnät inleds under vårvintern 2017, och beräknas vara färdigställt under senhösten samma år.

Under sommaren 2017 kommer Ellevio starta med byggnation av nätanslutning till projektet. Det innebär ett ställverk på projektområdet samt en ombyggnation av ställverket i Laforsen 24 km norr om projektet. Dessa kopplas samman med en högspänningsledning.

Vindkraftverken levereras och monteras sommaren 2018. Elnätsanslutningen färdigställs på hösten samma år. Hela parken beräknas överlämnas driftsatt till Aquila Capital i december 2018. Därefter kommer OX2 ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken.

Karta: © Lantmäteriet Dnr: R50075973_150002

Kommun:
Ljusdal
Antal vindkraftverk:
18 Vestas V126
Max totalhöjd (m):
205
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,6/64,8
Förväntad årsproduktion (GWh):
244
Driftstart:
December 2018

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Share
× -