Råshön

Råshön ligger ca 3,5 km nordost om Änge samhälle i Krokoms kommun, Jämtlands län. Råshön utgör en skogsbeklädd höjdrygg med en högsta punkt om 650 m ö h. Anläggningen omfattar totalt ett vindkraftverk av typen Vestas V90 2MW som ägs av O2 El Ekonomisk Förening.

När du läser statistiken nedan kan det vara bra att känna till att vindkraftsproduktionen varierar från år till år och den förväntade produktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.

Råshön produktion 2017 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 833 477 565 000 833 477 565 000
februari 428 647 508 500 1 262 124 1 073 500
mars 598 683 452 000 1 860 807 1 525 500
april 531 531 452 000 2 392 337 1 977 500
maj 513 329 395 500 2 905 666 2 373 000
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Råshön produktion 2016 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 516 650 565 000   516 650   565 000
februari 688 097 508 500 1 204 747 1 073 500
mars 592 582 452 000 1 797 329 1 525 500
april 474 670 452 000 2 271 999 1 977 500
maj 415 220 339 000 2 687 219 2 373 000
juni 463 458 339 000 3 150 677 2 712 000
juli 393 760 339 000 3 544 437 3 051 000
augusti 465 542 395 500 4 009 980 3 446 500
september 387 749 508 500 4 397 728 3 955 000
oktober 413 352 565 000 4 811 081 4 520 000
november 526 524 565 000 5 337 605 5 085 000
december 830 267 565 000 6 167 872 5 650 000

Råshön produktion 2015 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 583 620 565 000    583 620    565 000
februari 597 152 508 500 1 180 772 1 073 500
mars 708 677 452 000 1 889 449 1 525 500
april 814 690 452 000 2 704 139 1 977 500
maj 557 289 395 000 3 261 428 2 373 000
juni 614 314 339 000 3 875 742 2 712 000
juli 503 877 339 000 4 379 619 3 051 000
augusti 441 148 395 500 4 820 767 3 446 500
september 639 405 508 500 5 460 172 3 955 000
oktober 628 938  565 000 6 089 110 4 520 000
november 558 361 565 000 6 647 471 5 085 000
december 871 032 565 000 7 518 503 5 650 000

Råshön produktion 2014 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 479 809 565 000    479 809    565 000
februari 566 586 508 500 1 046 395 1 073 500
mars 691 861 452 000 1 738 256 1 525 500
april 440 616 452 000 2 178 872 1 977 500
maj 491 578 395 500 2 670 450 2 373 000
juni 572 937 339 000 3 243 387 2 712 000
juli 282 744 339 000 3 526 131 3 051 000
augusti 328 836 395 500 3 854 967 3 446 500
september 232 123 508 500 4 087 090 3 955 000
oktober 387 934 565 000 4 475 024 4 520 000
november 427 061 565 000 4 902 085 5 085 000
december 763 174 565 000 5 665 259 5 650 000

Råshön produktion 2013 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 554 807 565 000 554 807 565 000
februari 460 040 508 500 1 014 847 1 073 500
mars 618 046 452 000 1 632 893 1 525 500
april 640 742 452 000 2 273 635 1 977 500
maj 416 661 395 500 2 690 296 2 373 000
juni 489 036 339 000 3 179 332 2 712 000
juli 486 377 339 000 3 665 709 3 051 000
augusti 342 336 395 500 4 008 045 3 446 500
september 351 804 508 500 4 359 849 3 955 000
oktober 688 951 565 000 5 048 800 4 520 000
november 527 593 565 000 5 576 393 5 085 000
december 781 450 565 000 6 357 843 5 650 000

Råshön produktion 2012 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 588 982 565 000 588 982 565 000
februari 700 542 508 500 1 289 523 1 073 500
mars 978 473 452 000 2 267 996 1 525 500
april 498 603 452 000 2 766 599 1 977 500
maj 489 829 395 500 3 256 428 2 373 000
juni 411 171 339 000 3 667 599 2 712 000
juli 292 816 339 000 3 960 415 3 051 000
augusti 359 059 395 500 4 319 474 3 446 500
september 523 639 508 500 4 843 113 3 955 000
oktober 472 000 565 000 5 315 113 4 520 000
november 593 475 565 000 5 908 588 5 085 000
december 255 801 565 000 6 164 389 5 650 000

Råshön produktion 2011 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 746 108 565 000 746 108 565 000
februari 512 663 508 500 1 258 225 1 073 500
mars 883 189 452 000 2 141 960 1 525 500
april 576 548 452 000 2 718 580 1 977 500
maj 414 430 395 500 3 132 939 2 373 000
juni 464 576 339 000 3 597 515 2 712 000
juli 334 078 339 000 3 941 593 3 051 000
augusti 341 027 395 500 4 282 620 3 446 500
september 647 453 508 500 4 930 072 3 955 000
oktober 711 522 565 000 5 641 594 4 520 000
november 685 674 565 000 6 327 268 5 085 000
december 762 569 565 000 7 089 837 5 650 000

Råshön produktion 2010 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack  Produktion Ack Förväntat
januari 531 016 565 000 531 016 565 000
februari 289 345 508 500 820 361 1 073 500
mars 625 254 452 000 1 445 614 1 525 500
april 477 670 452 000 1 923 284 1 977 500
maj 432 979 395 500 2 356 263 2 373 000
juni 474 192 339 000 2 830 455 2 712 000
juli 462 456 339 000 3 292 920 3 051 000
augusti 281 498 395 500 3 574 418 3 446 500
september 370 768 508 500 3 945 186 3 955 000
oktober 925 221 565 000 4 870 407 4 520 000
november 409 659 565 000 5 280 065 5 085 000
december 387 040 565 000 5 667 105 5 650 000
 TOTALT 5 667 105 5 650 000 5 667 105 5 650 000

 

Dela
× -