projekt

Ponsivuori

Ponsivuoren tuulivoimahanke sijaitsee Ponsivuoren-Rautapääkallion alueella. PonsIvuori on  Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvassa Kurikan kaupungin Etelä-osassa lähellä Kauhajoen kuntarajaa. Hankealuetta läheisimmät asutuskeskukset ovat 13 km etäisyydellä luoteessa sijaitseva Kurikka, 11 km itään oleva Jalasjärvi sekä Kauhajoki, joka sijaitsee hankealueelta noin 17 km lounaaseen. Hankkeen osayleiskaavoitusprosessia ollaan aloittamassa loppuvuodesta 2013. Kaavoitusprosessissa selvitetään alueelle sijoittavien tuulivoimaloiden lukumäärä, paikat ja niiden vaikutukset lähiympäristöön.

Tuulipuistoon on suunniteltu sijoitettavaksi 9 kappaletta teholtaan noin 2-3 MW:n tehoista tuulivoimalaa. Näin ollen tuulivoimahankkeen yhteisteho tulee olemaan noin 18-27 MW.

Mitä seuraavaksi?

Tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitus on aloitettu jaaavoitusprosessiin kuluu aikaa yleensä noin yksi vuosi. Ennen investointipäätöstä mitataan tuuliolosuhteet hankealueelta vuoden kestävillä tuulimittauksilla, jotka toteutetaan mastomittauksena.

Tuulivoimaloiden määrä:
9 kpl
Kokonaiskorkeus:
Korkeintaan 210 m
Odotettu tuotanto:
70-100 GWh vuodessa

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -