Avize, Acorduri, Autorizații

South Wind Srl.

SOUTH WIND SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal Parc energetic eolian 48 centrale eoliene cca. 316,8MW, Stații de transformare, Rețele electrice de racord, construire și modernizare căi de comunicație și acces amplasat in extravilanul comunei Cerchezu, jud. Constanța anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal.

1) Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului, 21.07.2023.

2) Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului, 24.07.2023.

Adresa Publicare anunt public 2023-07-24

Dovada informare Mass-Media


Documente spre consultare

Memoriu prezentare PUZ cf Ordin 1682 si Anexe

Documentatie PUZ South Wind