OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Vi verkar för en 100 % hållbar och förnybar energisektor.
»2017 starkaste
året hittills«
Solenergi åt alla!
En ren investering för näringsliv
och offentlig sektor
Dela
× -