Vår energi
tar aldrig slut

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

OX2 i Sverige

Vår energi tar aldrig slut

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

OX2 i Sverige

Våra projekt i
Sverige

Den svenska projektportföljen utvecklas löpande efter marknadens behov och förutsättningar. Goda vindförhållanden, väl anpassad infrastruktur och lokalt stöd för projekten är exempel på viktiga faktorer att uppnå detta.

Våra projekt i Sverige

Från projekt-
utveckling till förvaltning

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från projektutveckling alternativt förvärv av projekträttigheter, via finansiering, försäljning och uppförande, fram till teknisk och kommersiell förvaltning.

Vår verksamhet

Utveckling

Med lokal närvaro, över 16 års erfarenhet och etablerade processer har OX2 en ingående marknadskännedom och en stark projektportfölj.

Finansiering

Över 2,6 miljarder euro har investerats i vindraft som utvecklats och byggts av OX2.

Byggnation

OX2 bygger vindparker på totalentreprenad och erbjuder marknaden möjligheter att investera i nyckelfärdiga projekt.

Förvaltning

OX2 erbjuder ett komplett utbud av tjänster för teknisk och kommersiell förvaltning såsom produktionsanalys, driftoptimering, övervakning och ekonomi.

Hållbara
investeringar

OX2 har som målsättning att erbjuda investerare de mest lönsamma vindparkerna på de marknader vi verkar. Många av OX2:s kunder är återkommande t.ex. IKEA, Allianz, Google och Aquila Capital. Möt våra kunder och partners.

Alla case

Finansiering

Ardian förvärvar vindparken Åndberg för över 3 miljarder SEK

Läs mer om Ardians förvärv av Åndberg vindpark

Byggnation och förvaltning

Valhalla – ett av Europas största vindkraftsprojekt driftsatt

Läs mer om byggnation och förvaltning av Valhalla

Aktuella fakta om vindkraft

Vindkraft fortsätter att vara en omdebatterad energikälla, både på lokal- och riksnivå. Misstankar och åsikter om ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor hörs överallt, vilket OX2 tycker är bra. Det betyder att vindkraft engagerar!

Vindkraft är lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem. Därför vill ge vindkraften en verklighetsförankring och bidra till att diskussionen är baserad på aktuella fakta. Genom länken når du artiklar om vindkraftens inverkan på miljön, arbetstillfällen, ljudnivåer med mer.

Artiklar om vindkraft

Aktuella fakta om vindkraft

Vindkraft fortsätter att vara en omdebatterad energikälla, både på lokal- och riksnivå. Misstankar och åsikter om ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor hörs överallt, vilket OX2 tycker är bra. Det betyder att vindkraft engagerar!

Vindkraft är lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem. Därför vill ge vindkraften en verklighetsförankring och bidra till att diskussionen är baserad på aktuella fakta. Genom länken når du artiklar om vindkraftens inverkan på miljön, arbetstillfällen, ljudnivåer med mer.

Artiklar om vindkraft