Vi driver den stora omställningen

Förnybara energilösningar i stor skala

OX2 accelererar omställningen till förnybar energi. Vi vill vara den ledande leverantören av förnybara energilösningar i världen och en drivande kraft i den stora energiomställningen.

Läs mer om OX2

1 086 MW vindkraft under byggnation 3:e kvartalet 2022

Läs mer om vår projektutvecklingsportfölj

Senaste nyheter från OX2

OX2 som investering

OX2 är en av Europas ledande utvecklare av förnybara energikällor. En attraktiv affärsmodell, en stark finansiell ställning och en stark underliggande efterfrågan på vår produkt skapar värde för aktieägarna.

Läs om OX2 som investering

Kraft för framsteg

Vi har antagit en av vår tids största utmaningar. Genom att öka mängden tillgänglig förnybar energi och samtidigt skapa fördelar för både miljön och investerare driver vi ständigt utvecklingen framåt mot ett gemensamt mål – en hållbar framtid.

Läs om vår hållbarhetsstrategi