Vår energi
tar aldrig slut

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

OX2 i Sverige

Vår energi tar aldrig slut

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

OX2 i Sverige

Våra projekt i
Sverige

Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Den svenska projektportföljen utvecklas löpande efter marknadens behov och förutsättningar. Goda vindförhållanden, väl anpassad infrastruktur och lokalt stöd för projekten är exempel på viktiga faktorer att uppnå detta.

Våra projekt i Sverige

3 000 MW

OX2 arbetar med en stark och långsiktig projektportfölj bestående av 3 000 MW vindkraft som utvecklas både på egen hand och i samarbete med andra aktörer.

800 MW

När ett projekt är färdigutvecklat upphandlar OX2 entreprenad, vindkraftverk och elanslutning och säkrar finansiering av vindparken. Därefter startar byggnationen. OX2 har ca. 800 MW vindkraft under byggnation i Sverige.

4,1 TWh

OX2 har förvaltningsuppdrag för 365 vindkraftverk i Sverige med en beräknad produktion om 4,1 TWh årligen. Det motsvarar en femte del av den totala vindkraftsproduktionen i Sverige.

Från projekt-
utveckling till förvaltning

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från projektutveckling alternativt förvärv av projekträttigheter, via finansiering, försäljning och uppförande, fram till teknisk och kommersiell förvaltning.

Vår verksamhet

Utveckling

Med lokal närvaro, över 15 års erfarenhet och etablerade processer har OX2 en ingående marknadskännedom och en stark projektportfölj.

Finansiering

Över 2,6 miljarder euro har investerats i vindraft som utvecklats och byggts av OX2.

Byggnation

OX2 bygger vindkraftsanläggningar på totalentreprenad och erbjuder marknaden möjligheter att investera i nyckelfärdiga projekt.

Förvaltning

OX2 erbjuder ett komplett utbud av tjänster för teknisk och kommersiell förvaltning såsom produktionsanalys, driftoptimering, övervakning och ekonomi.

Hållbara
investeringar

OX2 har som målsättning att erbjuda investerare de mest lönsamma vindkraftsanläggningarna på de marknader vi verkar. Många av OX2:s kunder är återkommande t.ex. IKEA, Allianz, Google och Aquila Capital. Möt våra kunder och partners.

Alla case

Finansiering

Ardian förvärvar vindpark Åndberg för över 3 miljarder SEK

Läs mer

Byggnation

OX2 bygger en av Europas största vindkraftsanläggningar i Bollnäs och Ockelbo kommuner

Läs mer

2018 - ett år med starka
resultat

2018 präglades av tillväxt och hög aktivitet i alla delar av OX2. Projektportföljen stärkets och expansionen i Europa fortsatte. Nya rekordsiffror uppmättes inom försäljning och byggnation av vindkraftsprojekt i Norden.

Årsredovisning 2018

2018 - ett år med starka
resultat

2018 präglades av tillväxt och hög aktivitet i alla delar av OX2. Projektportföljen stärkets och expansionen i Europa fortsatte. Nya rekordsiffror uppmättes inom försäljning och byggnation av vindkraftsprojekt i Norden.

Årsredovisning 2018

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat over 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 miljoner SEK. För mer information besök vår globala webbplats.

Om oss (på engelska)

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat over 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 miljoner SEK. För mer information besök vår globala webbplats.

Om oss (på engelska)

Ett jobb för framtiden

Att arbeta på OX2 innebär att du får vara med och skapa förutsättningarna för vår tids största omställning - övergången till en hållbar energiproduktion. Vi söker ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår verksamhet. Besök vår Career sida på vår globala site för att komma i kontakt med oss.

Career sida (på engelska)

Ett jobb för framtiden

Att arbeta på OX2 innebär att du får vara med och skapa förutsättningarna för vår tids största omställning - övergången till en hållbar energiproduktion. Vi söker ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår verksamhet. Besök vår Career sida på vår globala site för att komma i kontakt med oss.

Career sida (på engelska)