Tere tulemast OX2 Eesti kodulehele

Oleme Euroopa üks juhtivaid tuuleenergia tootjaid ja müüjaid. Eestis tegutseme alates 2022. aastast.

Meie energia ei saa kunagi otsa

OX2 on Põhja-Euroopa suurim tuule- ja päikeseenergia tootja. OX2 tegutseb kõigis taastuvenergia väärtusahela osades, alates tuule- ja päikeseparkide arendusest ja valmisehitamisest kuni tootmisüksuste haldamiseni. Meie mitmekülgsesse portfelli kuuluvad ka energia salvestamise lahendused.

Loe OX2 kohta pikemalt www.ox2.com

Meie põhimõtted

Peame taastuvenergia projektides oluliseks vastutustundlikkust ning avatud suhtlust maaomanike, elanike, omavalitsuste juhtide ja teiste seotud osapooltega. Tänu mitmekülgsetele kogemustele oleme tuule- ja päikeseenergiaga seotud keskkonnaküsimustes suurimad valdkonna eksperdid. Oleme võtnud eesmärgiks, et kõik meie tuule- ja päikesepargid, niisamuti nende rajamine ja hooldamine, oleks 2030. aastaks läbinisti loodussõbralikud.

  • Suhtume kohalikku kogukonda vastutustundlikult iga projekti kõigis etappides – nii planeerimisfaasis kui ka projekti ellu viies ja valminud tuule- ja päikeseparke opereerides.
  • Peame oma projektide ettevalmistuses ja ka nende elluviimises oluliseks kaitsta bioloogilist mitmekesisust. Selleks tegeleme aktiivselt ka teadus- ja arendustööga.
  • Soovime anda oma projektide kogumõju kohta selget ja põhjalikku teavet.
  • Soovime leida projektide elluviimisel sobivaimad lahendused kõigile asjaosalistele.Võimalusel kasutame oma projektides kohalikke teenuseid ja tööjõudu.

Kestlik areng on kõige alus

Kestlik areng on meie projektide lahutamatu osa alates varasest planeerimisetapist kuni ehitamise ja haldamiseni.

OX2 jaoks ei piisa rohepöördes klassikalisest üleminekust fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele, vaid tahame muuta ka sektori äritavasid inim- ja loodussõbralikemaks.

Peame tähtsaks oma töös teha eetilisi valikuid, pöörame suurt tähelepanu tootmisseadmete materjalidele, edendame taaskasutust, hoolitseme nii inimeste kui ka kogukondade eest ning töötame välja kogu projekti elukaare vaatest loodussõbralikke energialahendusi.

Meie kestlikkuseesmärgid on:

  • suurendada taastuvenergia tootmist maailmas;
  • olla suunanäitaja tööohutuse alal;
  • luua aastaks 2030 täielikult loodussõbralikud tuule- ja päikesepargid.

OX2 Eesti kontaktandmed

Kui soovite lisateavet või olete huvitatud maa rendile andmisest taastuvenergia arendamiseks, võtke palun meiega ühendust!

Projektijuht
Hedi Konrad

OX2 Soomes

OX2 on Soome üks pikemaajalisemaid ja suurimaid tuuleenergia operaatoreid. Tegutseme Soomes alates 2012. aastast.

2022. aasta lõpu seisuga on meie Soome projektiarendusportfellis planeerimisjärgus maismaatuuleenergiat summaarse võimsusega 4600 MW. Ehitusjärgus on 91 tuulikut ja opereerime Soome eri paigus 150 tuulikut.

Meie suurim maismaatuuleenergia arendusprojekt on Soome suurim Lestijärvi tuulepark, koguvõimsusega 455 MW. Lestijärvi tuulepargi ehitustööd on käimas ning park valmib 2025. aastal.

Loe lähemalt Lestijärvi tuulepargi kohta (soome keeles)