Logotype

éolien terrestre

Marhult

Uppvidinge, Suède

Stade
En exploitation
Emplacement
Uppvidinge
Date de demarrage
2023
Production
90 GWh
Capacité
31 MW

À propos du projet

The wind farm Marhult is located in Uppvidinge municipality in the eastern part of Kronoberg County, Sweden. Click here for more info (in Swedish)

Pour des informations complémentaires rendez-vous sur le site Suédois Suédois

Faits marquants

Faits marquants du projet

Technologie
éolien terrestre
Stade
En exploitation
Emplacement
Uppvidinge
éoliennes
7 x V150
hauteur
185
Date de demarrage
2023
Production
90 GWh
Capacité
31 MW
Propriétaire
Octopus Energy Generation
Fournisseur
Vestas

Bevarande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs om projekten för biologisk mångfald i Karskruv och Marhult

Arkeologiska utgrävningar i Karskruv och Marhult vindparker

I samband med inventeringar inför byggandet av Karskruv och Marhult vindparker upptäcktes tidigare okända kulturhistoriska lämningar som fossil åkermark, skogsbrukslämningar och kolningsanläggningar. Placeringen av vindkraftverk och vägar har anpassats för att skydda dessa lämningar i ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Museiarkeologi vid Kalmar läns museum. Nya fynd, inklusive kolbottnar från 1600–1800-talet, har gett ny kunskap om områdets historiska anläggningar.

Läs mer om utgrävningarna

Sveriges största energilagringsanläggning med batterier: en nyckelspelare i framtidens elsystem

I närheten av Karskruv och Marhult vindparker och anslutna till samma transformatorstation har OX2 byggt Sveriges största energilagringssystem.

Läs artikeln om Bredhälla

Pour en savoir plus

Contacts projet Marhult

Gestionnaire d'actifs commerciaux
Ida Bodin

+46 76 135 25 49
ida.bodin@​ox2.com