Logotype

Sveriges största energilagringsanläggning med batterier

I hjärtat av Uppvidinge kommun, omgiven av skog och nära vindparkerna Karskruv och Marhult, reser sig en imponerande installation: Bredhälla energilagringsanläggning, idag den största i sitt slag. Denna anläggning, utvecklad av OX2 och nyligen såld till Flower Technologies, är en viktig del i att stabilisera och säkra elnätet i södra Sverige.

En nyckelspelare i södra Sveriges elförsöjning

I slutet av 2021 togs beslutet att bygga ett energilager i Bredhälla. Beslutet baserades på en förstudie som visade att det fanns möjlighet att utveckla energilagring på marknads­mässiga grunder i Sverige. Platsen valdes med omsorg. I Bredhälla i södra Sverige fanns både en överkapacitet i E.ONs nybyggda transformatorstation och behovet av balanseringstjänster är här som störst. Dessutom var platsen idealisk eftersom den låg i anslutning till OX2s vindparker Karskruv och Marhult. 

Projektet med 20 containrar innehållande litium-jonbatterier och en total kapacitet på 42,5 MW/42,5 MWh började ta form under 2022.  

Michiel van Asseldonk, som är ansvarig för energilagringsteknik på OX2, betonar vikten av de stränga kraven på brandsäkerhet, miljö och kvalitet som styrde valet av teknologi och leverantör. Dessutom ska EUs och OX2s höga krav på arbetsmiljö och hållbarhet uppfyllas.

»Detta säkerställer vi genom granskning av leverantörens arbetsprocesser, krav på internationell certifiering och, med hjälp av erfarna konsulter, granskning av dokumentation från tillverkarna av batterimodulerna och andra komponenter.

 Anläggningen är utformad för att hålla minst 30 år. Under livstiden kan batterierna bytas ut när de når slutet av sin livstid, vilket beror på hur anläggningen används, till exempel antal laddningscykler, d v s hur mycket energi som laddas och laddas ur varje dag.«

Stabilare nät och elpriser

Anläggningen är färdigbyggd och kopplades in till elnätet i 2024. Den kommer att tillhandahålla viktiga stödtjänster till Svenska Kraftnät, vilket gör det möjligt att snabbt stabilisera nätet på ett sätt som inte är möjligt med traditionella energikällor som vattenkraft. Anläggningen är redan godkänd av Svenska Kraftnät för att leverera vissa stödtjänster såsom Fast Frequency Response (FFR) och väntar på Svenska Kraftnäts godkännande för att kunna vara med på ytterligare ett antal marknader.

Bredhälla kommer också att utföra arbitrage, det vill säga lagra energi när det finns ett överskott och sälja när det råder underskott. Detta bidrar inte bara till att stabilisera elpriserna utan också till en mer hållbar användning av resurser. 

Medan Bredhälla energilagringsanläggning förbereder sig för fullskalig drift, markerar dess utveckling, tekniska kapaciteter och de affärsmässiga ambitionerna som ligger bakom den en ny era för energihantering i Sverige. Genom att integrera avancerad batteriteknologi med smart nätverksstyrning, bidrar Bredhälla inte bara till ett mer stabilt elnät men också till en hållbar framtid.

Affärsmässiga överväganden och samarbete

Försäljningen av Bredhälla till Flower Technologies är en viktig del av OX2:s strategi att utveckla och sälja energilagringsanläggningar. Paul Stormoen, VD på OX2, ser detta som en milstolpe för företaget. »Vi har byggt upp en stark portfölj inom energilagring, en teknologi som är avgörande för den pågående energiomställningen«, säger Stormoen.

John Diklev, VD på Flower, bekräftar att förvärvet av Bredhälla är en strategisk tillgång som kommer att möjliggöra utveckling av nya produkter och intäktströmmar för flexibla energiresurser.