Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Marktjärn

Ånge, Sweden

Phase
Under development
Location
Ånge
Production
1800 GWh

About the project

OX2 och SCA undersöker möjligheten att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projektområdet ligger cirka 13 kilometer norr om Ljungaverk och ungefär 25 kilometer i sydvästlig riktning ligger Ånge.

OX2 fick den 30 april 2021 ett negativt förhandsbesked från Ånge kommun rörande etableringen av projektet i Marktjärn. Vi anser fortfarande att förutsättningarna för en vindpark i Marktjärn är goda. Vår bedömning baseras bland annat på goda vindförhållanden och tidiga resultat för olika fältinventeringar. Med anledning av det negativa förhandsbeskedet skjuts nu projekteringen på framtiden. OX2 och SCA avser fortsätta dialogen med Ånge kommun och andra intressenter i syfte att utvärdera om det finns förutsättningar för en framtida etablering.

Vi planerar att de kommande månaderna föra dialog med närboende, föreningar, företag och andra intressenter i Ånge kommun.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på projektet eller vill veta mer.

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Onshore wind power
Phase
Under development
Location
Ånge
Number of turbines
max 60
Height
290 m
Production
1800 GWh

Do you want to know more?

Project contacts for Marktjärn

Project manager
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com