Logotype

éolien en mer

Noatun Åland Syd

Södra Åland, Åland

Stade
En cours de développ­ement
Emplacement
Södra Åland
Production
18 TWh

À propos du projet

Pour des informations complémentaires rendez-vous sur le site suédois Suédois

Faits marquants

Faits marquants du projet

Technologie
éolien en mer
Stade
En cours de développ­ement
Emplacement
Södra Åland
éoliennes
ca 310
Production
18 TWh
OX2, Ålandsbanken Fondbolag

Undervattens- undersökningar

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har avslutat omfattande fältstudier av undervattensnaturen för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra.
Dessa studier har bidragit till en djupare förståelse av den marina miljön och dess möjligheter för hållbar energiproduktion. Studierna har också resulterat i en spännande upptäckt: identifiering av nya fiskarter för Åland som tidigare inte har registrerats av myndigheterna.

Läs mer här

Avgränsningssamråd för Noatun Syd

Torsdagen den 15 december kl 18–20 på Blomstringe i Jomala (Blomstringevägen 12). För myndigheter hålls ett separat samråd samma dag kl 13–15. Skriftliga synpunkter kan lämnas in till kansliet@amhm.ax alt. postas till ÅMHM, Norragatan 17 senast 31.1.2023. Ange i meddelandefältet: Yttrande dnr. 2022-741.