Logotype

Solkraft

Solkraft har vuxit starkt som energislag i Norden. Ålands många soltimmar och landskapets geologi passar utmärkt som energikälla för ö-riket.

Solkraftsprojekt planeras byggas i samklang med naturen genom att ängsmark anläggs för biodling och fårbete, samt med en grundkonstruktion i trävirke för att binda koldioxid (CO2).

Fakta om solenergi

Solen är vår absolut främsta energikälla. Varje dag når solenergi motsvarande 10 000 gånger världens totala förbrukning jorden. Omvandlingen av ljus till elektricitet kallas för fotovoltaik och fångas upp av solceller.

De första solcellerna skapades redan på 1880-talet. Men det är först under det senaste decenniet som solenergitekniken verkligen har mognat. Kostnaden för solcellsmoduler sjönk med cirka 95 procent mellan 2010 och 2020.

Den tekniska utvecklingen av solcellsmoduler går mycket snabbt. Solcellsmoduler kan idag tillverkas så att de liknar andra material och solenergitekniken integreras i allt från hörlurar till fönster.

Solcellsmodulernas förbättrade effektivitet har gjort solparker till ett kommersiellt attraktivt alternativ även i norra Europa.

Idag finns det flytande solparker, som vanligtvis placeras i dammar eller andra lugnare vattendrag. Det finns också särskilda solceller för jordbruk (agrivoltaik), som innebär att solenergi kombineras med odling eller boskapsskötsel. Det finns flera studier som visar att skördarna ökar och att djuren är friskare när jordbruket kombineras med solenergi.

Naturpositiva solparker

Vi har som målsättning att alla våra solparker ska vara naturpositiva. Genom ett nära samarbete med markägare, experter och myndigheter identifierar vi och genomför åtgärder som kan bidra till att bl.a. främja förutsättningarna för biologisk mångfald i och omkring våra projekt­områden. Detta medför ett mervärde för markägarna, att våra projekt­ blir ännu bättre samt bidrar till OX2 strävan mot ett hållbart samhälle.