Logotype

Åland 2030

Åland - Nordens ledande gröna energihubb

Riktningen är satt! Åland ska bli den ledande gröna energihubben i Norden.

Varför just Åland? Jo, för här finns fantastiska förutsättningar i form av vind, sol och stora havsområden. Dessutom består Åland av drifitiga ö-bor med egen självstyrelse där man antagit en ambitös hållbarhets­agenda med tydlliga mål. De målen är något som OX2 vill vara med och förverkliga.

Läs mer på www.barkraft.ax för mer information om Ålands Hållbarhets­agenda.

Vi tror på en energisymbios mellan olika aktörer, projekt men även mellan olika tekniker, både beprövade men även nytt att utforska.

Några av dem är havsbaserad vindkraft, storskalig solkraft samt Power - X (t.ex. vätgas) som kommer få en allt större betydelse i den gröna energiomställningen.

Vi vill även göra denna omställning med ett stort fokus på biologisk mångfald, d.v.s. alla lösningar vi tar i bruk har som mål att bidraga positivt till den biologiska mångfalden genom välgenomtänkta lösningar från början av projekten.

Åland uppstickaren i den gröna omställningen

Det är i allafall så OX2, Ålandsbanken och våra partners ser det.
Våra projket kommer att bidra till att göra Östersjön friskare.

Vi stöder Ålands CO2-mål 2035 och vägen mot en hållbar framtid.

Läs OX2s guide till grön omställning