Logotype

Åland som nordens ledande gröna energihubb

Från europeisk ledare till åländsk föregångare

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid. Vår kompetens täcker hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning.

Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2,4 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj, vilket etablerar oss som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.

Denna kunskap och erfarenhet tar vi med oss till Åland.

OX2 som katalysator på Åland

OX2s ambition på Åland är att vara en stakt bidragande aktör i omställningen till ett fosilfritt ö-samhälle, samt stödja den processen i våra närregioner.

Vår Vision är att göra Åland till den ledande gröna energihubben i Norden. Det möjliggörs genom gynsamma naturliga förutsättningar kombinerat med ett driftigt samhälle sittandes på mycket egensinne.

Åland har en ambitös hållbarhets­agenda med tydliga målsättningar för att skapa ett bärkraftigt samhälle. Där vill OX2 vara en möjliggörare för denna resa och skapa ett föredömme för andra samhällen.

Detta ämnar vi göra genom att bidraga med vår breda kompetens, erfarenhet från över 300 medarbetare och vår omställningskultur. Vi kommer använda både existerande teknologier, men även vara med och utveckla nya lösningar för framtidens behov, tillsammans med lokala och globala partners.

Flera viktiga områden kommer beröras, både storskalig havsbaserad vindkraft, storskalig solkraft (solparker), Power - X (t.ex. Vätgas) samt ökad biologisk mångfald.

Flera projekt är reda initierade och kommer göras publika vartefter de växer fram.

Läs mer om våra projekt här