Logotype

OX2 accelererar omställningen till förnybar energi

Efterfrågan på förnybar energi ökar ständigt. Genom att göra storskaliga investeringar i förnybar energi påskyndar OX2 övergången från fossila bränslen till ren energi. Vi vill vara en ledande leverantör av förnybara energilösningar i världen.

Vår hållbarhets­strategi

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Det är själva grunden för vårt företags existens och styr allt ner till minsta detalj i våra förnybara energilösningar. Vår hållbarhets­strategi bygger på tio väsentliga hållbarhets­frågor och lyfter fram våra fyra strategiska fokusområden. Tillsammans hjälper dessa fokusområden oss att accelerera omställningen till förnybar energi på ett hållbart sätt.

Åland som nordens ledande gröna energihubb

Åland har en ambitös hållbarhets­agenda med tydliga målsättningar för att skapa ett bärkraftigt samhälle. Där vill OX2 vara en möjliggörare för denna resa och skapa ett föredöme för andra samhällen 

 Läs mer om Ålands hållbarhets­agenda

OX2s fokusområden

Läs mer om vårt hållbarhets­arbete och våra fokusområden på våra företagssidor

Våra mål för hållbar utveckling

Vi vill nå resultat som bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling som antogs av alla FN:s medlemsstater 2015.

Vårt största fokus ligger på hållbarhets­målen 7, 9, 13 och 15, eftersom dessa har en tydlig koppling till vår kärnverksamhet och vårt uppdrag att accelerera omställningen till förnybar energi

Mål 7: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vill du veta mer?

Besök våra företagssidor eller kontakta oss direkt.

Hållbarhets­chef
Rebecca Karlsson