Logotype

Vindkraft

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering och har levererat över 60 parker i Europa. Vindkraften är en viktig pusselbit även i den åländska strategin.

OX2 tillsammans med vår partner Ålandsbanken Fondbolag planerar för storskalig havsbaserade vindkraftsparker på Åland. Områdena är det som i havsplanen för Åland från Ålands Landskapsregering har definierats som lämpliga områden för vindkraft.

Fakta om havsbaserad vindkraft

Världens första havsbaserade vindpark inledde sin verksamhet i Danmark redan 1992. Under de senaste åren har det byggts allt mer havsbaserad vindkraft och den har en viktig roll när det gäller att öka elproduktionen i Europa.

För att nå sitt klimatneutrala mål publicerade Europeiska kommissionen år 2020 en strategi för ökad produktion av förnybar energi till havs. Det strategiska målet är att höja kapaciteten för havsbaserad vindkraft från nuvarande 12 gigawatt till 300 gigawatt före 2050.

Den havsbaserade vindkraftens elproduktionspotential är betydligt större än den landbaserade vindkraften. Vindförhållandena till havs är kraftigare och jämnare. Det är också möjligt att bygga betydligt större och effektivare kraftverk till havs än på land. Dessutom är det möjligt att genomföra större helheter till havs, eftersom begränsningarna ofta är färre än på land. Den totala höjden på kraftverken i den havsbaserade vindparken Aurora, som OX2 planerar på svenska territorialvatten, är 370 meter. Vindparkens totala effekt är 5,5 GW. Den totala effekten i den största landbaserade vindparken i Europa är 600 MW, dvs. 0,6 GW.

Fakta om landbaserad vindkraft

Att utnyttja energin från vinden är en urgammal teknik. Den användes för att producera el för första gången 1887.

Landbaserad vindkraft är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva energikällorna. Mellan 2010 och 2020 minskade kostnaden för att generera en megawattimme med nästan 40 procent. Vindkraft är idag en attraktiv investering bland investerare som vill ha en stabil långsiktig avkastning.

Landbaserade vindkraftsparker är en beprövad teknik som gör det relativt snabbt att bygga, konfigurera, driva. Det kräver inte mycket infrastruktur och att ansluta till nätet är vanligtvis inte komplicerat. Tekniken är väl testad och pålitlig och underhållskostnaderna är låga.

FN:s panel för klimatförändringar, IPCC, har pekat ut vindkraft som det alternativ med störst potential för att minska utsläppen till lägsta kostnad, vid sidan av solenergi.