Logotype

Power-to-X

För att hantera fluktuationerna inom vind och sol behövs smarta energilagringslösningar. Detta är något som OX2 arbetar med avseende olika typer av e-bränslen, inte minst vätgaslösningar.

Fakta om energilagring 

Batterier och annan lagringsteknik stödjer transformationen av energisystemen på många olika nivåer. Det möjliggör integration av förnybar energi i elnätet, bidrar till försörjningstrygghet, skapar flexibilitet inom elnätet och bidrar till en effektiv integration av olika energislag, samt tillhandahåller flera tjänster till elnätet såsom frekvens- och spänningsreglering, utjämning av belastningstoppar, hantering av flaskhalsar och black start-tjänster.

Det växande investerarintresset för förnybar energi gäller även batteri- och annan lagringsteknik. Den globala energilagringskapaciteten förväntas öka med en årlig tillväxttakt på 31 procent fram till 2030 och nå en total installerad effekt om 741 GWh 2030.