Logotype

Vi stöder

Nedan finns projekt och event som OX2 Åland är med och stöder:

Steel FM Hjälpen 2023 - stöd till Ålands Cancerförening r.f

Projekt Arter, vattensalamander - Föreningen Bärkraft Kampanjen: Arter

Ålands Gymnasiums utbildningslinje till Vindkraftstekniker

Ålands Natur & Miljö - Mariero , en ekologisk visningsträdgård

Ålands Biodlarförening - Nordic-Baltic Bee Counsil and Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium Mariehamn, Åland mars 2023

Skolklass: besök till Käringsunds Viltsafari

Steel FM Hjälpen 2022 - stöd till diakonifond för behövande på Åland pga ökande kostnader

Medaktör Nätverket Bärkraft.ax