Logotype

OX2 lanserar ytterligare storskalig EnergiPark på Åland

mars 14, 2023, 08:00
 Pressmeddelande

OX2 meddelar idag att man lanserar ytterligare en EnergiPark (storskalig solpark) på Åland. Detta i området Hellesby i Hammarlands kommun. Projektet består av både storskalig solpark, batterilagring och vätgas samt vidare fokus på biologiskt mångfald.

Området som planeras är söder och norr om Hellesby Gård i Hammarland, och består av ca. 50 ha. Marken är till största del kalhygge på sandmark som idag inte används till något ändamål. Området är även nära en av Kraftnät Ålands elstationer vilket underlättar anslutningen. Projektet går under namnet EnergiPark Hellesby och har en kapacitet på upp till 35 MW.

”Detta projekt är större än vår EnergiPark i Möckelö då vi har mer markområden för ändamålet. Vi ämnar i denna även anlägga batterilagring och producera vätgas, dock inte i första hand för fordonsbranschen, utan i första hand för användning i industriella processer, bl.a. för samarbetet med Orkla, men även för andra ändamål” säger Anders Wiklund, Ö-ambassadör för OX2 Åland.

Projektet kommer även ha stort fokus på biologiskt mångfald, precis som våra andra projekt, vilket gynnas av sandmarken och möjligheterna det skapar. Ambitionen är även i detta projekt att bygga med träställningar för att binda CO2, där en pilot från OX2 kommer göras på Åland redan under 2023.

”Vi jobbar redan med hur överskotts-värmen och syret ska tas tillvara, där det finns massor av möjligheter för både nya företag samt utveckling av existerande bolag där värme, syre och rent vatten gynnar verksamheten” säger Lotta Nummelin, marinbiolog, OX2 Åland.

OX2 har ännu inte erhållit anslutningsgaranti från Kraftnät Åland som just nu utför kapacitetsberäkningar. Slutlig storlek på anslutningen påverkar i sin tur storlek på vätgasproduktion och batterilagring, d.v.s. mindre anslutning betyder mer vätgas och batterilagring.

Arbetet går nu in i mer detaljerad projektplanering, med målsättningen att ha solparken klar under 2024 och vätgasproduktionen under 2025.

För mer information:
Anders Wiklund, Ö-ambassadör OX2 Åland, Tel. 0457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Hellesby projektområde

Image removed