Logotype

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har framgångsrikt slutfört undervattens-undersökningarna för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra.

augusti 10, 2023, 08:00
 Pressmeddelande

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har avslutat omfattande fältstudier av undervattensnaturen för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra. Dessa studier har bidragit till en djupare förståelse av den marina miljön och dess möjligheter för hållbar energiproduktion. Studierna har också resulterat i en spännande upptäckt: identifiering av nya fiskarter för Åland som tidigare inte har registrerats av myndigheterna.

Projektteamet har utnyttjat innovativa metoder för att utforska den undervattensmiljö där Noatun Norra och Södra projekten planeras. En nyckelfaktor har varit användningen av miljö-DNA (eDNA) för att kartlägga fiskpopulationer på ett mer precist sätt.

Denna innovativa analysmetod har resulterat i den värdefulla upptäckten av flera nya fiskarter som inte tidigare har registrerats av myndigheterna på Åland, bland annat kolja, sandkrypare, färna och fyrtömmad kärlånga. Dessa fynd ger oss en djupare inblick i det marina ekosystemets mångfald och betonar vikten av att bevara och skydda dessa områden när vindparksprojekt utvecklas.

Även om undervattensstudierna nu har avslutats, återstår en del arbete för att analysera resultaten och utvärdera projekten fullt ut.

Undersökningarna ovanför vattenytan fortsätter och är även de i slutfasen och kommer avslutas under hösten. Just nu används bl.a. loggers för att övervaka fågelaktivitet, framför allt på tordmule och silltrut, vilka fortsätter att ge värdefulla data om fåglarnas beteenden. Tumlardetektorerna, 13 enheter, kommer fortsättningsvis ligga i vattnet för att samla in information om förekomst av tumlare.

"Det har varit mycket spännande men även utmanande att undersöka så stora ytor under vattenytan så långt ute till havs, men där vi i slutändan med våra konsulter och partners lyckats mycket väl med datainhämtningen. Nu återstår att sammanställa allt detta i nödvändiga rapporter och analyser för den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen”, säger Lotta Nummelin, marinbiolog, OX2 Åland.

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag tackar myndigheterna, allmänheten och partners för alla de värdefulla åsikter och medskick som kom in i avgränsningssamråden i slutet av föregående år och för väl genomfört samarbete. Extra tack till ÅMHM för bra dialog löpande. Mer detaljer och info kommer under höstens EnergiArena.

Vattenprovtagare

Fågelloggers