Logotype

Björkskär

OX2 har inlett ett samarbete med Under Ytan AB, Nemo Seafarms OY och Johan Mörn kring ett biodiversitetstestlabb på Björkskär på Norra Åland. Syftet är att utarbeta och testa metoder för att öka den biologiska mångfalden i samband med de havsbaserade vindkraftsprojekt­en Noatun Nord och Syd.

Arbetet kommer att bedrivas under tre år och följer utvecklingen av projekt­en Noatun Nord och Syd . Området upplåts av Johan Mörn som upplåter holmen Björkskär och närliggande vattenområden.

Projekt­en kring biologisk mångfald som kommer utredas rör en rad olika områden såsom ökad reveffekt kring fundamenten och torskhotell. Man kommer även att kombinera dessa åtgärder med algodling för konsumtion, artificiella rev i området, alger som en ekosystemtjänst, skapande av fiskhabitat och odling av blåmusslor, som i sin tur även tar upp näring ut havet och minskar därmed övergödningseffekterna. Fler piloter och åtgärder kommer även att testas under projekt­ets gång.

En viktig del i arbetet är att samla in information och kunskap som även kan påverka själva specifikationerna på fundament och andra strukturer när det sedan är dags för att göra beställningar. Samtidigt kommer vi få kunskap och mätdata kring hur en integration av vindkraft, algodling och stärkande av ekosystem bäst utformas och kombineras för största möjliga positiva effekt för Östersjön.

Se projekt­filmen för Björkskär