Logotype

EnergiPark Hellesby

EnergyPark Hellesby är ett storskaligt projket som består av både solpark, batterilagring och vätgasproduktion.

Området som planeras är söder och norr om Hellesby Gård i Hammarland, och består av ca. 50 ha. Marken är till största del kalhygge på sandmark som idag inte används till något ändamål. Området är även nära en av Kraftnät Ålands elstationer vilket underlättar anslutningen. Projektet går under namnet EnergiPark Hellesby och har en kapacitet på upp till 35 MW.

Projektet kommer även ha stort fokus på biologiskt mångfald, precis som våra andra projekt, vilket gynnas av sandmarken och möjligheterna det skapar. Ambitionen är även i detta projekt att bygga med träställningar för att binda CO2, där en pilot från OX2 kommer göras på Åland redan under 2023.

Läs mer om pilotanläggningen under vårt projekt EnergiPark Möckelö, och varmt välkomna på en promenad kring naturstigen på Möckelö för att lära er mer om solpaneler, konceptet EnergiPark, vätgas, markberedningar och mycket mer!