Infot maaomanikele

Alates ettevõtte loomisest 2004. aastal on OX2 tegevuse nurgakiviks olnud maismaatuulenergia ja alates 2018. aastast tegeleme päikeseparkide arendamisega. Maaomanikel on oluline roll taastuvenergia tootmise võimaldamisel. Soovime olla maaomanike ja kohalike elanike jaoks õiglane ja läbipaistev partner, kes on kaasatud projekti algusest lõpuni.

Koostöö maaomanikega

Peame oma tegevuses oluliseks vastutustundlikkust ning avatud suhtlust maaomanike, kohalike omavalitsuste ja teiste seotud osapooltega, et leida parimad lahendused tuuleja päikeseparkide arendamiseks. Oleme usaldusväärne ja kindel partner kogu projekti eluea vältel.

  • Teeme kohaliku kogukonnaga koostööd vastutustundlikult projekti igas etapis, seda nii planeerimisfaasis kui ka projekti ellu viies ning valminud tuule-ja päikeseparke hallates.

  • Peame oma projektide ettevalmistuses ja nende elluviimises oluliseks kaitsta bioloogilist mitmekesisust. Selle nimel tegeleme aktiivselt ka teadusja arendustööga. 

  • Anname oma projektide kogumõju kohta selget ja põhjalikku teavet. Oleme maaomanike, kohalike omavalitsuste esindajate ja kohalike elanikega avatud dialoogis.

  • Soovime leida projektide elluviimisel sobivaimad lahendused kõigile asjaosalistele. Võimalusel kasutame oma projektides kohalikke teenuseid ja tööjõudu.

Kui soovite lisateavet või olete huvitatud maa rendile andmisest tuule- või päikeseparkide arendamiseks, võtke palun meiega ühendust!

Soome ja Baltimaade päikeseenergia arendusjuht
Saku-Matti Mäki
Projektijuht
Hedi Konrad