Päikeseenergia

Tuul ja päike – taastuvad ja ammendamatud energiaallikad. OX2-s arendame ja ehitame kõige kaasaegsema tehnoloogiaga päikeseparke.

OX2 ja päikeseenergia

OX2 on päikeseparkide arendamisega tegelenud alates 2018. aastast. Kavandame ja rajame päikeseparke üle Euroopa – meie arenduses olevate päikeseparkide võimsus on kokku enam kui neli gigavatti.

Sarnaselt tuuleparkidega tegutseb OX2 ka päikeseparkide väärtusahela kõigis etappides. Vastutame projektide arendamise, ehitamise, müügi ning valminud päikeseparkide tehnilise halduse ja finantsjuhtimise eest. Projektide juhtimise eest vastutab OX2 kohalik meeskond, keda toetavad meie eksperdid teistest riikidest.

OX2 on sõlminud kümne päikesepargi arendamiseks Eestis koostöölepingu jätkusuutlikule metsandusele keskendunud investeerimisettevõtte Dasos Capitaliga. Esimese viie koostöös kavandatava päikesepargi tootmisvõimsus kokku on suurusjärgus 500 megavatti ja aastane energiatoodang on 500 gigavatt-tundi, mis vastab umbes 100 000 kodumajapidamise aastasele elektritarbimisele (5000 kWh majapidamise kohta). 

Kui soovite lisateavet või olete huvitatud maa rendile andmisest taastuvenergia arendamiseks, võtke palun meiega ühendust!

Päikeseenergia

Päikeseenergia on kõige kiiremini kasvav energiaallikas. 2020. aastal rajati maailmas 138,2 gigavati mahus päikeseenergiat – see on 39% kõigist uutest paigaldatud energia tootmislahendustest.

2021. aastal toodeti Eestis päikeseenergiaga umbes 300 megavatt-tundi elektrit, mis on ligikaudu 3,5 protsenti Eesti elektritarbimisest.

Investeeringuid päikeseenergiasse on kiirendanud nii tehnoloogia areng, tootmiskulude vähenemine kui ka ambitsioonikad kliimaeesmärgid.