Tuuleenergiast

Tuuleenergia on jätkusuutlik energiaallikas, millel on meie kõigi jaoks oluline roll tuleviku energiamaastikul. Tuuleparkide arendamine Eestis võimaldab toota taastuvelektrit ning suurendada energiasõltumatust. Samal ajal aitab see vähendada fossiilkütuste kasutamist ning on oluline ka kliimamuutuste vastu võitlemisel. Tuuleparkide loomine elavdab kohalikku majandust ning toob pikaaegset stabiilset lisatulu nii kohalikule omavalitsusele kui ka maaomanikule, kes oma maa pargi tarbeks rendile annab.  

OX2 aitab koostöös leida sobivad lahendused

OX2 on pika rahvusvahelise kogemusega taastuvenergiaettevõte, mis koondab oma ala tippspetsialiste. OX2-s peame olulisteks väärtusteks vastutustundlikkust, avatud suhtlust ja koostööd maaomanike, kohalike inimeste, kohaliku omavalitsuse ja ametiasutustega. Soovime leida projektide elluviimiseks optimaalsed ja osapooltele sobivad lahendused. Lähtume oma väärtustest iga projekti igas etapis – nii tuuleparki planeerides, ehitades kui ka elektrit tootvat tuuleparki opereerides. 

Mõistame, et seoses tuulepargi kavandamise või rajamisega võib tekkida mitmesuguseid küsimusi. Oleme meeleldi valmis jagama oma erialaseid teadmisi ja pikaaegseid kogemusi.

Küsimused ja vastused tuuleenergia kohta

Millised maa-alad sobivad tuulepargi rajamiseks? Mis kasu on tuuleenergiast piirkonnale? Kui kauaks maad tavaliselt renditakse? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiate vastused meie koostatud materjalist.

Loe lähemalt: küsimused ja vastused

Tuulepark on pikaajaline investeering

Tuuleparkide rajamine on mahukas protsess. Keskmise suurusega, umbes 10 tuulikuga pargi loomine kestab alates eeluuringutest kuni valmimiseni umbes 4–6 aastat. Projekti initsiatiiv võib tulla nii omavalitsuselt, maaomanikult kui ka energiaettevõttelt. Sobiva ala puhul hinnatakse tuuleolusid, teedevõrku ja ümberkaudset asustust, piirkonna loodusväärtusi jpm ning tehakse mitmesuguseid uuringuid.

Tuulepargi ehitus võtab tavaliselt aega 1–2 aastat. OX2 vastutab projekti eest kogu selle elutsükli jooksul, alates varasest projekti arendamisest kuni pargi rajamise ja halduseni. Tuulepark toodab elektrit umbes 35 aastat. 

Loe lähemalt: tuuleparkide etapid