Päikeseenergiast 

Päikeseenergia on kohalik ja loodussõbralik energia, mis annab võimaluse luua jätkusuutlikumat tulevikku meie kõigi jaoks. Päikeseenergia projektid loovad piirkonnas majanduslikku kasu, tuues maaomanikele renditulu ja andes tööd piirkonna ettevõtetele, eriti ehitus- ja käitamisfaasis. Päikeseenergia vähendab süsiniku jalajälge ja suurendab Eesti energiasõltumatust.

OX2 suurendab päikeseenergia kättesaadavust

Euroopasse on viimastel aastatel ehitatud kõigist energia tootmisviisidest enim just päikeseparke. Tänu tehnoloogia arengule ja tootmiskulude kiirele vähenemisele on paranenud päikeseenergia konkurentsivõime.

OX2-s arendame ja rajame suuri päikeseparke, kus võtmetähtsusega on kõrge tehniline kvaliteet ja elektrienergia tootlus. Päikeseenergia tootmise suurendamisega oleme tugevamalt kaasatud EL-i heitme-eesmärkide saavutamisse, kliimamuutustega võitlemisse ja kodumaise energiatootmise laiendamisse.  
 

Küsimused ja vastused päikeseenergia kohta

Millised maa-alad sobivad päikesepargi rajamiseks? Mis kasu on päikeseenergiast piirkonnale? Kui kauaks maad tavaliselt renditakse? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiate vastused meie koostatud materjalist.  
   
Loe lähemalt: küsimused ja vastused

Päikesepark on pikaajaline investeering

Päikeseparkide rajamine on mitme-etapiline protsess. Kõik algab sobivate maa-alade kaardistamisest ja läbirääkimistest maaomanikega. Seejärel alustatakse projekti tehnilise planeerimise ja vajalike lubade taotlemisega. Päikesepargi rajamine võtab aega umbes 1–2 aastat. Päikesepark toodab elektrit mitukümmend aastat. OX2 vastutab päikeseenergia projekti eest kogu selle elutsükli jooksul, alates varasest projekti arendamisest kuni pargi rajamise ja halduseni.