Meie strateegia

OX2 missioon on suurendada taastuvenergia kättesaadavust. Hoolitseme kogu taastuvenergia väärtusahela eest, tegeleme nii tuuleja päikeseparkide arendamise, ehituse kui ka nende haldamisega.

Meie fookuses on maismaa- ja meretuuleenergia, päikeseenergia ja energia salvestamise projektid. Me haldame oma klientidele kuuluvate taastuvenergia tootmisüksuste nii tehnilist kui ka finantsilist poolt.

Hoiame fookust kolmel strateegiliselt tähtsal valdkonnal:

1. Juhtpositsioon meie turgudel

Näeme potentsiaali kasvuks kõigil turgudel, kus tegutseme. Keskendume oma portfelli kasvatamisele kõigil meie praegustel turgudel, käivitades ise uusi projekte ja ostes neid ka teistelt ettevõtjatelt. Hoiame oma tegevuses häid suhteid maaomanike, kohalike elanike ja omavalitsuste, partnerite, klientide ja teiste seotud osapooltega.

2. Uued turud ja tehnoloogiad

Geograafiline laienemine ja uued tehnoloogiad on meie strateegia oluline osa.

Laieneme prognoositava majanduskeskkonnaga turgudele, kus peetakse oluliseks suurendada taastuvenergia kättesaadavust.

Suuname investeeringuid kaasaegsetesse tehnoloogiatesse nii meretuule- kui ka päikeseenergia tootmises. Tegeleme uute, üksteist täiendavate tehnoloogiate väljatöötamisega, nagu vesiniku tootmine ja energia salvestamine. Innovaatilised lahendused on keskse tähtsusega, et järk-järgult fossiilkütustest loobuda.

3. Efektiivselt ja jätkusuutlikult

Kõigi meie tegevuste keskmes on jätkusuutlikkus – see on kõikide taastuvenergia projektide põhialus. Meie kestlikku maailmavaadet toetab soov arendada ettevõtlikku ja paindlikku organisatsiooni, kus töötavad valdkonna parimad inimesed.

Meie ärimudel tagab toimivad ja efektiivsed lahendused meie klientide ja ühiskonna jaoks laiemalt. Meil on mitmekülgne kogemus eri riikidest ja mitmesuguste tehnoloogiatega, tänu sellele oleme oma tegevust järjepidevalt täiustanud. Meie pühendunud ja kogenud meeskond tagab kvaliteetse ja ladusa koostöö.

Usume, et kombinatsioon seatud eesmärkidest ja tegutsemisest tagab hea organisatsioonikultuuri inimestele, kes aitavad kiirendada üleminekut taastuvenergiale.

Lisateavet meie strateegia ja äritegevuse kohta saate lugeda meie kontserni veebisaidilt