Maismaa tuuleenergia

Maismaa tuuleenergia on olnud OX2 tegevuse nurgakivi alates ettevõtte loomisest. Rajame tuuleparke võtmed kätte põhimõttel – võtame täieliku vastutuse nii projektide arendamise, tuuleparkide ehitamise ja müügi eest kui ka valminud tuuleparkide tehnilise halduse ja finantsjuhtimise eest.

OX2 ja maismaa tuuleenergia

Oleme Euroopa juhtivaid maismaa tuuleenergia arendajaid – OX2 ehitas aastatel 2014–2020 Euroopas kõige rohkem maismaa tuuleparke. Alates 2004. aastast oleme ehitanud Põhjamaades kokku tuuleparke võimsusega neli gigavatti. 

Eesti maismaa tuuleenergia projekte arendame koostöös ettevõttega TMV Green. Meil on koostöös arendamisel tuuleparke kokku 665 megavati ulatuses. TMV Green vastutab projektide maakasutuse, vajalike tegevuslubade taotlemise ja võrguga liitumise planeerimise eest. OX2 vastutab projektide finantseerimise, ehitamise ja teostuse eest.

Kui soovite lisateavet või olete huvitatud maa rendile andmisest taastuvenergia arendamiseks, võtke palun meiega ühendust!

Teave maismaa tuuleenergia kohta

Maismaa tuuleenergia on üks kiiremaid ja soodsamaid võimalusi elektri tootmiseks. Kiire tehnoloogia areng on viimase kümne aastaga vähendanud tuuleparkide rajamise kulusid peaaegu 40%. Madalamad kulud võimaldavad ehitada tuuleparke tänapäevastel turutingimustel, ilma täiendavate riiklike toetuseta.

Maismaa tuuleparkide ehitus, paigaldus ja kasutuselevõtt on võrdlemisi kiire. Tuuleenergia tehnoloogia on usaldusväärne, töökindel ja madala hoolduskuluga. 2021. aastal toodeti Eestis tuuleenergiaga ligikaudu 730 megavatt-tundi elektrienergiat, mis kattis ligikaudu 8% riigi elektritarbimisest.

Tuuleenergia oluline väärtus on elektrienergia tootmise süsinikujalajälje vähendamine. Tuuleenergiaga seotud heitkogused tekivad peamiselt tuulikute komponentide valmistamisel ja elektrijaamade ehitamisel. ÜRO kliimamuutuste töörühma IPCC andmetel on nii tuule- kui ka päikeseenergial suurim potentsiaal vähendada heitkoguseid, tehes seda teistest energialiikidest madalamate kuludega.

Mõistetavalt mõjutavad tuulepargid nii maastikku kui ka keskkonda. Tuuleparkide keskkonnamõju vähendatakse põhjalike uuringutega ja hea ruumilise planeeringuga, mis arvestab piirkonna eripära, kogukonna ja loodusega. Eestis on tuuleparke planeerides kohustuslik viia läbi keskkonnamõju hindamine, kui tuulepargis on vähemalt kaks tuulikut või kui tuulegeneraatori kõrgus on üle 30 meetri.

Tuulepargid toovad nii kohalikele kui ka kohaliku omavalitsusele täiendava sissetuleku: maaomanikule lisatulu, omavalitsusele ja naabruskonnas elavatele inimestele talumistasu. Tuuleparkide rajamine elavdab kohalikku majandust – umbes viiendik ehitusperioodi investeeringutest jäävad sellesse majanduspiirkonda, luues kasu kohalikele ettevõtetele ja teenusepakkujatele.