OX2-ga ühines arendusprojektide juht Renee Joost

aprill 3, 2024, 12:00
 Uudised

Eelmise aasta septembris liitus OX2-ga arendusprojektide juht Renee Joost, kes vastutab Eesti taastuvenergia projektide arendamise eest, alates projekti arenduse käivitamisest kuni ehituse alguseni. OX2 on Eestis tegutsenud alates 2022. aastast.

Renee ülesanne on juhtida projekte nii, et kõik vajalik saaks plaanipäraselt ellu viidud. „Minu töö hõlmab muuhulgas ka seda, et projektid on arendatud vastavalt OX2 standardile ja vajalikud load kooskõlastatud. Ees on olulised aastad, sest meie eesmärk on lähiaastatel jõuda mitme projekti investeerimisotsuseni,“ räägib Renee.

Enne OX2-ga liitumist töötas Renee 12 aastat energiasektoris, neist viimased seitse aastat on ta tegutsenud just taastuvenergia alal. „Töötasin arendusjuhina ning juhtisin meeskonda, kelle ülesandeks oli nii uute arendusprojektide algatamine kui ka taastuvenergia arendusprojektide ja tootmisüksuste omandamine teistelt arendajatelt,“ lisab ta.

Renee Joost on OX2 Eesti meeskonnas teine töötaja. „Mind kõnetas väljakutse teha väikese meeskonnaga midagi suurt. Taastuvenergia sektor on Eestis kiires arengufaasis ning 2022. aasta suvel seadis valitsus ambitsioonika eesmärgi toota aastaks 2030 kogu Eestis tarbitav elekter taastuvenergiaallikate toel. On suurepärane tunne aidata kaasa nii selle eesmärgi poole püüdlemisele kui ka üldiselt jätkusuutlikumale tulevikule,“ kirjeldab ta.

Uues rollis on Renee saanud nüüdseks tegutseda ligi pool aastat ning ta on sisseelamise protsessiga väga rahul. Ta sõnab, et ajastus oli väga hea, sest oktoobris kogunesid kõik OX2 töötajad, keda on üle 500, konverentsile Helsingisse. „Sain üritusel tutvuda ettevõtte kultuuriga ning kohtuda paljude uute kolleegidega, kes töötavad eri tehnoloogiatega nii Euroopas kui ka Austraalias,“ lisab Renee.

Kui OX2 missioon on kiirendada juurdepääsu taastuvenergiale, siis Renee ise ammutab väljaspool tööd energiat näiteks talvisest jääsuplusest ja suusatamisest. Võimalusel võtab ta osa ka kaitseväe reservõppustest, mis aitavad treenida nii vaimset kui ka füüsilist vormi.