OX2 laiendab oma tegevust Eestisse

aprill 12, 2022, 10:00
 Pressiteated
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Rootsi taastuvenergiafirma OX2 on sõlminud TMV Green OÜ-ga koostöölepingu ühtekokku umbes 500 megavati ulatuses maismaa tuuleenergiaprojektide arendamiseks ja elluviimiseks Eestis. TMV Green vastutab nende projektide puhul maakasutuse, vastavate lubade ja võrguühenduste projekteerimisega seotud toimingute eest. OX2 kanda jääb koostöös TMV Greeniga projektide finantseerimine, ehitamine ja teostus.

Nüüd kokku lepitud koostööprojektid on alles algusjärgus ja ei kuulu veel OX2 projektiportfelli.

OX2 on teinud samasugust koostööd TMV Green OÜ võtmeisikutega Soomes alates 2018. aastast. Nüüd sõlmitud koostööleping laiendab OX2 tegevust Eestis märkimisväärselt.

„Eesti on pidanud viimastel aastatel importima palju elektrienergiat välismaalt. See on tulenenud oma fossiilkütuse tootmise ebarentaablusest ning selle suurest heitekoormusest. Tuuleenergia on kõige soodsam viis elektri tootmiseks. Lisaks pakub tuuleenergia suurepärast võimalust luua lühikese ajaga märkimisväärses mahus isemajandavat energiatootmisvõimsust. Usume, et meie kogemused ja oskused aitavad kaasa sellele, et projektid viiakse ellu võimalikult kiiresti ja kulutõhusalt,“ ütles OX2 Soome ja Eesti maajuht Teemu Loikkanen.

„Meie ühine eesmärk on toota Eestis rohkem puhast energiat ja suurendada energiasõltumatust. Käesoleval ajal püüame koos maaomanike ja valdadega leida sobivaid alasid tuuleenergia tootmiseks. OX2 osalemine kindlustab, et meil on kasutada valdkonna parimad tehnoloogilised oskused ning me suudame kindlustada projektide finantseerimise ja ressurssidega varustamise kõigil nende etappidel,“ märkis TMV Green OÜ tegevjuht Kim Tahkoniemi.

TMV Greeni tehnikajuht Jaanus Kivirand jätkab: „Me teeme tihedat koostööd OX2 eri projektietappide spetsialistidega. Kindlustame, et lubade hankimise etapil tehtud lahendused on tehniliselt ja majanduslikult toimivad ning projektide mõjud piirkondade elanikele ja keskkonnale on võimalikult vähesed.“

OX2 on ehitanud kõige rohkem maismaa tuuleenergiavõimsusi Euroopasse pärast 2015. aastat ning käesoleval ajal on firmal Soomes ehitusjärgus tuulejõujaamu 670 megavati ulatuses. OX2 vastutab ka Soome suurima tuuleenergiaprojekti elluviimise eest Lestijärvis. Projekti võimsus on 455 megavatti.

Lisateave:

Teemu Loikkanen, OX2 Soome ja Eesti maajuht, tel +358 50 373 6242, teemu.loikkanen@ox2.com

Kim Tahkoniemi, TMV Green OÜ tegevjuht, tel +358 45 773 12540, kim.tahkoniemi@tmvoima.fi

Jaanus Kivirand, TMV Green OÜ arendusjuht, tel +372 53459 304, jaanus.kivirand@tmvpower.ee

TMV Green OÜ lühidalt

TMV Green OÜ projekteerib, hangib lube ning teostab tuule- ja päikeseenergiaprojekte Eestis. TMV Green OÜ on TM Voima Oy sõsarfirma. Ettevõtted arendavad käesoleval ajal tuule- ja päikeseenergiaprojekte Soomes ja Eestis ning kavandavad laienemist teistesse riikidesse. Lisaks sellele ehitavad, remondivad ja hooldavad 110–400 kV elektrivõrke ja energiataristut Soomes ja Eestis. Ettevõtete käive oli 2021. aastal üle 30 miljoni euro ning need annavad tööd ligikaudu 80 inimesele. www.tmvoima.fi