Stockholmi börsil noteeritud OX2 hakkab Eestis arendama päikeseparke

mai 25, 2023, 10:00
 Pressiteated
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Taastuvenergia arendus- ja ehitusettevõte OX2 sõlmis kümne päikesepargi arendamiseks Eestis koostöölepingu jätkusuutlikule metsandusele keskendunud investeerimisettevõtte Dasos Capitaliga. Esimese viie koostöös kavandatava päikesepargi võimsus kokku on suurusjärgus 500 megavatti.

Kahe ettevõtte koostöös kavandatakse kokku kümme päikeseparki. Esimese viie päikesepargi oodatav aastane energiatoodang on 500 gigavatt-tundi, mis vastab umbes 100 000 kodumajapidamise aastasele elektritarbimisele (5000 kWh majapidamise kohta). OX2 ja Dasos Capitali koostöö on algusjärgus ning plaanitavad projektid ei kuulu veel OX2 portfelli.

OX2 vastutab vajalike tegevuslubade taotlemise, tehnilise projekteerimise ja ehitamise eest.

„Tänu OX2 laialdasele kogemusele Rootsis, Soomes ja teisteski Euroopa riikides on meil silmapaistev kompetents suurte energiatootmisüksuste arendamises ja ehitamises, tehes seda sotsiaalselt vastutustundlikult ja keskkonnasõbralikult. Hakkame neid teadmisi ja oskusi rakendama ka Eestis. Meie jaoks on oluline leida projektide elluviimisel sobivaimad lahendused kõigile asjaosalistele – seda nii taastuvenergia tootmisüksusi planeerides ja välja ehitades kui ka valminud tuule- ja päikeseparke hallates,“ ütles OX2 Eesti projektijuht Hedi Konrad.

Esialgne eesmärk on selgitada välja plaanitavate projektide võimalikud keskkonnamõjud ja eelduslikud tegevusload ning projekteerimis- ja liitumistingimused elektrivõrguga.

Päikeseparkide lõplikud asukohad ja suurused selguvad aastatel 2023–2025 projekteerimise, vajalike tegevuslubade taotlemise ja maakasutuse planeerimisega. Eesmärk on esimese viie projekti puhul jõuda investeerimisotsuseni hiljemalt 2025. aastaks.

„Töötame OX2-s selle nimel, et luua võimalusi tuulest ja päikesest puhta energia tootmiseks ning parandada seeläbi riikide energiasõltumatust. Meil on hea meel teha Dasos Capitaliga lisaks Soomele koostööd ka Eestis, suurendades päikeseparkide arendamisega piirkonna energia tootmise võimekust,“ ütles OX2 Soome ja Baltimaade päikeseenergia arendusjuht Saku-Matti Mäki.

„Soovime suurendada taastuvenergia investeerimisvõimalusi kogu Euroopas. Samal ajal loome oma investoritele olulist lisaväärtust. Meil on hea meel koostöös valdkonna juhtiva ettevõtte OX2-ga edendada puhta energia tootmist ka Eestis. Näeme meie hallatavatel maaüksustel suurt potentsiaali taastuvenergiaprojektide rajamiseks,“ ütles Dasos Capitali vanempartner Sami Veijalainen.

OX2 on tegelenud päikeseparkide arendamisega alates 2018. aastast. Kokku on ettevõttel Euroopas arenduses üle 4 gigavati päikeseparke.

Tuuleparkide arendamiseks Eestis sõlmis OX2 aasta eest koostöölepingu TMV Green OÜ-ga. Ettevõtetel on Eestis koostöös arendamisel tuuleparke kokku 665 megavati ulatuses.

OX2 tegutseb Eestis alates 2022. aastast. OX2 avas hiljuti kontori Fahle ärikvartalis Tallinnas.

OX2 tegutseb kõigis taastuvenergia väärtusahela osades, alates rahastusvõimaluste leidmisest, tuule- ja päikeseparkide rajamiseks vajalike tegevuslubade taotlemisest kuni parkide ehituse ja nende valmimisjärgse käitamise ja hoolduseni.

OX2 arendab ja ehitab elektrienergia tootjatele taastuvenergialahendusi ning pakub ka nende tootmisüksuste jaoks käitamisteenust. OX2 projektiportfellis on erinevates etappides olevaid tuule- ja päikeseenergia- ning energia salvestamise, sh ka vesinikutehnoloogia projekte.

OX2 tegutseb Euroopas 11 turul: Rootsis, Soomes, Eestis, Leedus, Poolas, Rumeenias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Kreekas ja Ahvenamaal. 2022. aasta käive oli ligikaudu 7,6 miljardit Rootsi krooni. Ettevõttes on ligi 400 töötajat ja selle peakontor asub Rootsis Stockholmis. OX2 on noteeritud Stockholmi börsi põhinimekirjas alates 2022. aastast.

Dasos Capital Oy on Soomes asuv iseseisev alternatiivsete investeerimisfondide valitseja (AIFM). Erakapitali fondide investeerimisnõustajana keskendub ettevõte jätkusuutlikele metsadele ja looduskapitalile Euroopas. Ettevõtte hallatav maa-ala on kokku 270 000 hektarit ja varade väärtus 1,4 miljardit eurot.

Täiendav info:

Hedi Konrad, OX2 Eesti projektijuht, +372 5 683 3873, hedi.konrad@ox2.com

Saku-Matti Mäki, OX2 Soome ja Baltimaade päikeseenergia arendusjuht, +358 40 752 7045, saku-matti.maki@ox2.com

Sami Veijalainen, Dasos Capital Oy vanempartner, +358 40 516 5794, sami.veijalainen@dasos.fi